പുതിയ പാനാസോണിക് മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

വിവിധ വില ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട്‌ഫോണിനാണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നതെങ്കിൽ, പാനാസോണിക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയ്‌ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ്, അത് കുറ്റമറ്റ രൂപകൽപ്പനയും എല്ലാ പ്രധാന സവിശേഷതകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിനൊപ്പം നെറ്റ്‌വർക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ Read More...

Specs. Score
55
Price : ₹ 9699
Specs. Score
32
Specs. Score
31
Advertisements
Specs. Score
50
Price : ₹ 10999
Specs. Score
42
Specs. Score
65
Advertisements
Specs. Score
45
Specs. Score
57
Specs. Score
51
Price : ₹ 9690
Advertisements
Specs. Score
49
Price : ₹ 6499
Specs. Score
53
Specs. Score
30
Price : ₹ 3199
Advertisements
Specs. Score
55
Specs. Score
51
Price : ₹ 8990
Specs. Score
37
Advertisements
Specs. Score
46
Specs. Score
33
Specs. Score
50
Advertisements
Specs. Score
54
Price : ₹ 10290
Specs. Score
42

List Of panasonic Mobile Phones in India Updated on 06 July 2022

panasonic Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
പാനസോണിക് P55 Novo NA NA
പാനസോണിക് Eluga I4 amazon ₹ 6539
പാനസോണിക് P91 flipkart ₹ 3990
പാനസോണിക് Eluga Turbo NA NA
പാനാസോണിക് Eluga Ray 530 flipkart ₹ 8999
പാനസോണിക് Eluga A3 flipkart ₹ 6490
പാനസോണിക് Eluga Arc flipkart ₹ 7499
പാനസോണിക് Eluga Icon 2 amazon ₹ 5790
പാനസോണിക് Eluga പ്ലസ് NA NA
പാനസോണിക് P85 NA NA

panasonic Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പാനാസോണിക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

പാനസോണിക് P55 Novo , പാനസോണിക് Eluga I4 കൂടാതെ പാനസോണിക് P91 പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പാനാസോണിക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

പാനസോണിക് T30 , പാനസോണിക് T44 കൂടാതെ പാനാസോണിക് P95 ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള പാനാസോണിക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

പാനസോണിക് Eluga A3 Pro , പാനസോണിക് Eluga പ്ലസ് X കൂടാതെ പാനസോണിക് Eluga I3 Mega വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ പാനാസോണിക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

പാനാസോണിക് Eluga Ray 800 , പാനാസോണിക് P85 NXT കൂടാതെ പാനാസോണിക് Eluga Z1 ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest panasonic Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ