പുതിയ iqoo മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

വിവിധ വില ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട്‌ഫോണിനാണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നതെങ്കിൽ, Iqoo മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയ്‌ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ്, അത് കുറ്റമറ്റ രൂപകൽപ്പനയും എല്ലാ പ്രധാന സവിശേഷതകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിനൊപ്പം നെറ്റ്‌വർക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ Read More...

Specs. Score
71
  iQoo 3
  Market Status: Launched
  ₹ 34990
 • Screen Size 6.44" (1080x2400)
 • Camera 48 + 13 + 13 + 2 | 16 MP
 • Memory 128 GB/8 GB
 • Battery 4440 mAh
 • See Full Specifications
Price : ₹ 34990
Specs. Score
69
Price : ₹ 64990
Advertisements
Specs. Score
61
Specs. Score
58
Specs. Score
66
  iQOO 9
  Market Status: Launched
  ₹ 42990
 • Screen Size 6.78" (1080 x 2400)
 • Camera 48 + 13 + 13 | 16 MP
 • Memory 128/8 GB
 • Battery ‎4350 mAh
 • See Full Specifications
Advertisements
Specs. Score
61
Specs. Score
61
Advertisements
Specs. Score
58

List Of iqoo Mobile Phones in India Updated on 29 May 2022

iqoo Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
iQoo 3 NA NA
iQOO 9 Pro 5G NA NA
iQOO 9 256GB 12GB റാം amazon ₹ 46990
iQOO Z3 5G 256GB 8GB റാം amazon ₹ 22990
iQOO Z5 amazon ₹ 26990
iQOO 9 amazon ₹ 42990
iQOO 9 SE 256GB 12GB റാം amazon ₹ 37990
iQOO Z3 5G 128GB 8GB റാം amazon ₹ 20990
iQOO Z3 amazon ₹ 19990
iQOO 9 SE amazon ₹ 33990

iqoo Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള iqoo മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

iQoo 3 , iQOO 9 256GB 12GB റാം കൂടാതെ iQOO 9 Pro 5G പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള iqoo മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

iQOO Z6 , iQOO Z6 128GB 6GB റാം കൂടാതെ iQOO Z3 ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള iqoo മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

iQOO 9 Pro 5G 256GB 12GB റാം , iQOO 9 256GB 12GB റാം കൂടാതെ iQOO 7 Legend 256GB 12GB റാം വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ iqoo മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

iQOO Z6 128GB 8GB റാം , iQOO Z6 128GB 6GB റാം കൂടാതെ iQOO Z6 ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest iqoo Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ