പുതിയ ഇൻറ്റെക്സ് മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

വിവിധ വില ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട്‌ഫോണിനാണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നതെങ്കിൽ, ഇൻറ്റെക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയ്‌ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ്, അത് കുറ്റമറ്റ രൂപകൽപ്പനയും എല്ലാ പ്രധാന സവിശേഷതകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിനൊപ്പം നെറ്റ്‌വർക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ Read More...

Specs. Score
40
Price : ₹ 4190
Specs. Score
43
Price : ₹ 4699
Specs. Score
39
Advertisements
Specs. Score
48
Price : ₹ 8363
Specs. Score
28
Specs. Score
24
Price : ₹ 3949
Advertisements
Specs. Score
39
Specs. Score
28
Specs. Score
25
Price : ₹ 3999
Advertisements
Specs. Score
34
Next >

List Of intex Mobile Phones in India Updated on 26 May 2022

intex Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
ഇന്റക്സ് Aqua Q7 Pro NA NA
ഇന്റക്സ് Cloud Q11 NA NA
ഇന്റക്സ് Aqua 4.0 4G flipkart ₹ 2710
ഇന്റക്സ് Aqua ശക്തി HD 4G NA NA
ഇൻറ്റെക്സ് Staari 11 flipkart ₹ 6999
ഇന്റക്സ് Aqua Eco 4G NA NA
ഇന്റക്സ് Aqua Lions X1 Plus flipkart ₹ 5445
ഇന്റക്സ് Aqua Lions N1 flipkart ₹ 2800
ഇന്റക്സ് Aqua Sense 5.1 NA NA
ഇന്റക്സ് Aqua Q7N amazon ₹ 4190

intex Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റെക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ഇന്റക്സ് Aqua Q7 Pro , ഇന്റക്സ് Cloud Q11 കൂടാതെ ഇന്റക്സ് Aqua 4.0 4G പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റെക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഇന്റക്സ് Turbo Selfie plus , ഇന്റക്സ് Ultra 4000i കൂടാതെ ഇന്റക്സ് Aqua 4.0 4G ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ഇൻറ്റെക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഇന്റക്സ് Aqua S7 , ഇന്റക്സ് Aqua Supreme Plus കൂടാതെ ഇന്റക്സ് Aqua Ace II വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻറ്റെക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഇൻറ്റെക്സ് Staari 11 , ഇൻറ്റെക്സ് Indie 5 കൂടാതെ ഇൻറ്റെക്സ് Infie 3 ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest intex Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ