പുതിയ എച്ച്ടിസി മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

മിഡ് ലെവൽ റേഞ്ച് ഉപയോക്താക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എച്ച്ടിസി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോക്താവിന് ഒരു വിരുന്നാണ്. ബ്രാൻഡ് അതിന്റെ എതിരാളികളെപ്പോലെ പതിവ് ഇടവേളകളിൽ ധാരാളം വകഭേദങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ എച്ച്ടിസി മൊബൈലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അത് വിപണിയിൽ ഒരു ഉയർച്ച Read More...

Specs. Score
54
Specs. Score
72
Price : ₹ 62000
Specs. Score
50
Advertisements
Specs. Score
68
Specs. Score
42
Advertisements
Specs. Score
50
Specs. Score
41
Specs. Score
47
Price : ₹ 42000
Advertisements
Specs. Score
48
Price : ₹ 15699

List Of htc Mobile Phones in India Updated on 25 May 2022

htc Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
എച്ച്ടിസി ഡിസയർ 728 Tatacliq ₹ 4499
എച്ച്‌ടി‌സി U Ultra Limited Edition NA NA
എച്ച്ടിസി Wildfire X flipkart ₹ 8499
എച്ച്‌ടി‌സി U NA NA
എച്ച്‌ടി‌സി Bolt amazon ₹ 29243
എച്ച്ടിസി Wildfire E lite NA NA
എച്ച്‌ടി‌സി Desire 628 Dual സിം Tatacliq ₹ 7999
എച്ച്‌ടി‌സി Desire 10 Lifestyle Tatacliq ₹ 51000
എച്ച്‌ടി‌സി One M9 NA NA
എച്ച്‌ടി‌സി Desire 728 Ultra Edition NA NA

htc Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള എച്ച്ടിസി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

എച്ച്ടിസി ഡിസയർ 728, എച്ച്‌ടി‌സി U Ultra Limited Edition കൂടാതെ എച്ച്ടിസി Wildfire E lite പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച്ടിസി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

എച്ച്ടിസി ഡിസയർ 728, എച്ച്‌ടി‌സി Desire 630 കൂടാതെ എച്ച്‌ടി‌സി Desire 626 Dual സിം ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള എച്ച്ടിസി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

എച്ച്ടിസി U12 Plus 128GB , എച്ച്‌ടി‌സി Desire 10 Lifestyle കൂടാതെ എച്ച്‌ടി‌സി ഗൂഗിൾ Pixel XL വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ എച്ച്ടിസി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

എച്ച്ടിസി Wildfire E lite , എച്ച്ടിസി U20 5G കൂടാതെ എച്ച്ടിസി Wildfire X ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest htc Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ