പുതിയ ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

വിവിധ വില ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട്‌ഫോണിനാണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നതെങ്കിൽ, ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയ്‌ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ്, അത് കുറ്റമറ്റ രൂപകൽപ്പനയും എല്ലാ പ്രധാന സവിശേഷതകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിനൊപ്പം നെറ്റ്‌വർക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ Read More...

Specs. Score
69
Specs. Score
67
Specs. Score
62
Price : ₹ 57000
Advertisements
Specs. Score
68
Specs. Score
38
Price : ₹ 47000
Specs. Score
64
Advertisements
Specs. Score
39
Specs. Score
52
Specs. Score
60
Price : ₹ 31999
Advertisements
Specs. Score
70

List Of google Mobile Phones in India Updated on 23 May 2022

google Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL amazon ₹ 22720
ഗൂഗിൾ Pixel 2 amazon ₹ 16990
ഗൂഗിൾ Pixel 4 NA NA
ഗൂഗിൾ Pixel 3a flipkart ₹ 30999
ഗൂഗിൾ Pixel 4 XL NA NA
ഗൂഗിൾ Pixel 2 XL 128GB amazon ₹ 32000
ഗൂഗിൾ Pixel 3a XL flipkart ₹ 34999
ഗൂഗിൾ Pixel 5 NA NA
ഗൂഗിൾ Pixel 4a 5G NA NA
ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL 128GB flipkart ₹ 51999

google Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL , ഗൂഗിൾ Pixel 2 കൂടാതെ ഗൂഗിൾ Pixel 4 പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഗൂഗിൾ Pixel 2 , ഗൂഗിൾ Pixel XL2 കൂടാതെ ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഗൂഗിൾ Pixel 3 128GB , ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL 128GB കൂടാതെ ഗൂഗിൾ Pixel 3a XL വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഗൂഗിൾ Nexus 6P , ഗൂഗിൾ Pixel 4a 5G കൂടാതെ ഗൂഗിൾ Pixel 5 ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest google Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ