പുതിയ അസൂസ് മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽ‌പ്പന്നത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യവസായത്തിൽ അസൂസ് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. ഇവയിലൊന്ന് അസൂസ് മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ്, അവയ്ക്ക് മികച്ച രൂപകൽപ്പനയും പ്രതിരോധവും വെരിസോൺ വയർലെസ് സപ്പോർട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ അസൂസ് മൊബൈൽ അതിന്റെ ഡിസൈനിംഗ്, സവിശേഷതകൾ, വില എന്നിവ Read More...

Specs. Score
66
Specs. Score
43
Specs. Score
69
Advertisements
Specs. Score
85
Specs. Score
60
Price : ₹ 37999
Specs. Score
65
Advertisements
Specs. Score
73
Specs. Score
44
Price : ₹ 7999
Specs. Score
75
Price : ₹ 39100
Advertisements
Specs. Score
79

List Of asus Mobile Phones in India Updated on 19 May 2022

asus Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
ആസൂസ് ZenFone 5Z (ZS620KL) 256GB flipkart ₹ 21999
അസൂസ് ZenFone Max M2 flipkart ₹ 12990
അസൂസ് ZenFone Max Pro M2 flipkart ₹ 15999
ആസൂസ് Zenfone AR flipkart ₹ 49999
ആസൂസ് Zenfone Zoom NA NA
ആസൂസ് ZenFone 5Z (ZS620KL) 128GB flipkart ₹ 36299
അസൂസ് Zenfone 8 flipkart ₹ 42999
ആസൂസ് ZenFone Go 5.0 LTE NA NA
അസൂസ് ZenFone 6 2019 NA NA
ആസൂസ് Zenfone 3 Zoom NA NA

asus Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അസൂസ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ആസൂസ് ZenFone 5Z (ZS620KL) 256GB, അസൂസ് ZenFone Max M2 കൂടാതെ അസൂസ് ZenFone Max Pro M2 പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അസൂസ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ആസൂസ് ZenFone Go 4.5 2nd gen ZB452KG 5MP , അസൂസ് ZenFone Lite L1 കൂടാതെ അസൂസ് ZenFone Max M1 ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള അസൂസ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

അസൂസ് ROG Phone 5s Pro , അസൂസ് ROG 5s കൂടാതെ അസൂസ് ROG Phone 5 വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ അസൂസ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

അസൂസ് ROG 5s 256GB 12GB റാം , അസൂസ് ROG 5s കൂടാതെ അസൂസ് ROG Phone 5s Pro ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest asus Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ