പുതിയ ആപ്പിൾ മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

ആപ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പണ്ടുമുതലേ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വ്യവസായത്തെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് . നിങ്ങൾ ഒരു ഐഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്മാർട്ട്‌ഫോണും നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കൾ സമ്മതിക്കുന്നു. മികച്ച ബയോണിക് ചിപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഒരു ഐഫോൺ Read More...

Specs. Score
62
Specs. Score
70
Specs. Score
63
Advertisements
Specs. Score
52
Specs. Score
63
Specs. Score
66
Advertisements
Specs. Score
57
Specs. Score
56
Specs. Score
53
Advertisements
Specs. Score
67

List Of apple Mobile Phones in India Updated on 19 May 2022

apple Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
ആപ്പിൾ iPhone 11 Pro 512GB amazon ₹ 94900
ആപ്പിൾ iPhone 12 Pro Max flipkart ₹ 119900
ആപ്പിൾ iPhone 11 Pro Max 64GB Tatacliq ₹ 95999
ആപ്പിൾ iPhone XR 128GB amazon ₹ 45999
ആപ്പിൾ iPhone 12 Pro flipkart ₹ 109900
ആപ്പിൾ iPhone X 256GB amazon ₹ 69999
iPhone SE (2022) 256GB 4GB റാം flipkart ₹ 58900
ആപ്പിൾ iPhone 8 Plus amazon ₹ 41500
ആപ്പിൾ iPhone 7 128GB flipkart ₹ 34900
ആപ്പിൾ iPhone XS Max 512GB amazon ₹ 79999

apple Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ആപ്പിൾ iPhone 11 Pro 512GB , ആപ്പിൾ iPhone 12 Pro Max കൂടാതെ ആപ്പിൾ iPhone 11 Pro Max 64GB പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ആപ്പിൾ iPhone SE 128GB , ആപ്പിൾ iPhone SE 32GB കൂടാതെ ആപ്പിൾ iPhone 7 ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ആപ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ആപ്പിൾ iPhone 13 Pro Max 1TB 6GB റാം , ആപ്പിൾ iPhone 13 Pro 1TB 6GB റാം കൂടാതെ ആപ്പിൾ iPhone 13 Pro Max 512GB 6GB റാം വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ആപ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

iPhone SE (2022) 256GB 4GB റാം , iPhone SE (2022) 128GB 4GB റാം കൂടാതെ iPhone SE (2022) ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest apple Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ