പുതിയ amazonbasics ടി‌വിഎസ് ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡ് ടിവി ഓരോ വീടിനും അത്യാവശ്യമായ വാങ്ങലാണ്. Amazonbasics വ്യത്യസ്ത വില ശ്രേണികൾ‌, സ്‌ക്രീൻ‌ വലുപ്പങ്ങൾ‌, തരങ്ങൾ‌, സവിശേഷതകൾ‌ എന്നിവയിൽ‌ വാങ്ങുന്നവർ‌ക്കായി നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ടെലിവിഷന്റെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ‌ ഡിജിറ്റിൽ‌ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനാൽ‌ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയും, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ‌ ഏറ്റവും പുതിയത് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ Amazonbasics ടിവി മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ Amazonbasics ടിവി വില പട്ടിക. ഈ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വിലയ്‌ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ Amazonbasics ടിവികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ സമ്പൂർണ്ണ സവിശേഷതകൾ, സവിശേഷതകൾ സ്കോർ, വില ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയിൽ 2022 അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച Amazonbasics ടിവികളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
7 Results Found

AmazonBasics 81 cm (32 inches) HD Ready Smart LED Fire ടി‌വി

Market Status: Launched ₹27000
  • Screen Size (inch)
    Screen Size (inch) 32
  • Display Type
    Display Type HD Ready
  • Smart Tv
    Smart Tv HD Ready
  • Screen Resolution
    Screen Resolution 720p
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹27000

AmazonBasics 50 ഇഞ്ചുകൾ 4K Ultra HD Smart LED ടി‌വി (AB50U20PS)

Market Status: Launched ₹31999
  • Screen Size (inch)
    Screen Size (inch) 50
  • Display Type
    Display Type LED
  • Smart Tv
    Smart Tv 4K Ultra HD Smart LED TV
  • Screen Resolution
    Screen Resolution NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹31999

AmazonBasics 43 ഇഞ്ചുകൾ 4K LED ടി‌വി (AB43U20PS)

Market Status: Launched ₹28499
  • Screen Size (inch)
    Screen Size (inch) 43
  • Display Type
    Display Type LED
  • Smart Tv
    Smart Tv Smart TV
  • Screen Resolution
    Screen Resolution 3840 x 2160
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹28499

AmazonBasics 55 ഇഞ്ചുകൾ 4K Ultra HD Smart LED ടി‌വി (AB55U20PS)

Market Status: Launched ₹39999
  • Screen Size (inch)
    Screen Size (inch) 55
  • Display Type
    Display Type LED
  • Smart Tv
    Smart Tv Smart TV
  • Screen Resolution
    Screen Resolution 4K
See Full Specifications Buy now on amazon ₹39999

AmazonBasics 43 ഇഞ്ചുകൾ LED Fire ടി‌വി

Market Status: Launched ₹22999
  • Screen Size (inch)
    Screen Size (inch) 43
  • Display Type
    Display Type LED
  • Smart Tv
    Smart Tv Smart TV
  • Screen Resolution
    Screen Resolution Full HD
See Full Specifications Buy now on amazon ₹22999
Advertisements

List Of Amazonbasics TVs in India Updated on 06 December 2022

amazonbasics TVs സെല്ലർ നിരക്ക്
AmazonBasics 81 cm (32 inches) HD Ready Smart LED Fire ടി‌വി NA NA
AmazonBasics 50 ഇഞ്ചുകൾ 4K Ultra HD Smart LED ടി‌വി (AB50U20PS) amazon ₹ 31999
AmazonBasics 43 ഇഞ്ചുകൾ Fire ടി‌വി Edition 4K Ultra HD Smart LED ടി‌വി (AB43U20PS) amazon ₹ 27999
AmazonBasics 43 ഇഞ്ചുകൾ 4K LED ടി‌വി (AB43U20PS) NA NA
AmazonBasics 55 ഇഞ്ചുകൾ 4K Ultra HD Smart LED ടി‌വി (AB55U20PS) amazon ₹ 39999
AmazonBasics 43 ഇഞ്ചുകൾ LED Fire ടി‌വി amazon ₹ 22999
AmazonBasics 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready Smart LED Fire ടി‌വി Edition (AB32E10SS) amazon ₹ 14999

Amazonbasics TVs Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള amazonbasics ടി‌വികൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

AmazonBasics 50 ഇഞ്ചുകൾ 4K Ultra HD Smart LED ടി‌വി (AB50U20PS) , AmazonBasics 43 ഇഞ്ചുകൾ Fire ടി‌വി Edition 4K Ultra HD Smart LED ടി‌വി (AB43U20PS) കൂടാതെ AmazonBasics 43 ഇഞ്ചുകൾ 4K LED ടി‌വി (AB43U20PS) പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള amazonbasics ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

AmazonBasics 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready Smart LED Fire ടി‌വി Edition (AB32E10SS) , AmazonBasics 43 ഇഞ്ചുകൾ LED Fire ടി‌വി കൂടാതെ AmazonBasics 43 ഇഞ്ചുകൾ Fire ടി‌വി Edition 4K Ultra HD Smart LED ടി‌വി (AB43U20PS) ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള amazonbasics ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

AmazonBasics 55 ഇഞ്ചുകൾ 4K Ultra HD Smart LED ടി‌വി (AB55U20PS) , AmazonBasics 50 ഇഞ്ചുകൾ 4K Ultra HD Smart LED ടി‌വി (AB50U20PS) കൂടാതെ AmazonBasics 43 ഇഞ്ചുകൾ Fire ടി‌വി Edition 4K Ultra HD Smart LED ടി‌വി (AB43U20PS) വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ amazonbasics ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

AmazonBasics 81 cm (32 inches) HD Ready Smart LED Fire ടി‌വി , AmazonBasics 43 ഇഞ്ചുകൾ 4K LED ടി‌വി (AB43U20PS) കൂടാതെ AmazonBasics 43 ഇഞ്ചുകൾ LED Fire ടി‌വി ഇതാണ് പുതിയ ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ