പുതിയ അക്കായ് ടി‌വിഎസ് ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡ് ടിവി ഓരോ വീടിനും അത്യാവശ്യമായ വാങ്ങലാണ്. അക്കായ് വ്യത്യസ്ത വില ശ്രേണികൾ‌, സ്‌ക്രീൻ‌ വലുപ്പങ്ങൾ‌, തരങ്ങൾ‌, സവിശേഷതകൾ‌ എന്നിവയിൽ‌ വാങ്ങുന്നവർ‌ക്കായി നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ടെലിവിഷന്റെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ‌ ഡിജിറ്റിൽ‌ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനാൽ‌ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയും, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ‌ ഏറ്റവും പുതിയത് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ അക്കായ് ടിവി മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ അക്കായ് ടിവി വില പട്ടിക. ഈ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വിലയ്‌ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ അക്കായ് ടിവികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ സമ്പൂർണ്ണ സവിശേഷതകൾ, സവിശേഷതകൾ സ്കോർ, വില ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയിൽ 2022 അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച അക്കായ് ടിവികളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
11 Results Found

അക്കായ് 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹14999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications Buy now on Croma ₹14999

AKAI 43 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED Fire ടി‌വി (AKLT43S-DFS6T)

Market Status: Launched ₹26990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹26990

അക്കായ് 32 ഇഞ്ചുകൾ Smart HD Ready LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹15500
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications Buy now on amazon ₹15500

AKAI 43-inches 4K LED Fire ടി‌വി

Market Status: Launched ₹33699
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications Buy now on Croma ₹33699

അക്കായ് 24 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹9999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 24
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications Buy now on Croma ₹9999

AKAI 55-inches 4K LED Fire ടി‌വി

Market Status: Launched ₹40999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 55
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications Buy now on amazon ₹40999
Advertisements

അക്കായ് 43-inch Full-HD Fire ടി‌വി Edition (AKLT43S-DFS6T)

Market Status: Launched ₹27199 See more prices

Buy now on amazon ₹51990

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full-HD
See Full Specifications Buy now on Croma ₹27199

അക്കായ് 32 ഇഞ്ച് HD Ready LED Smart ടി‌വി (AKLT32S-FL1Y9M)

Market Status: Launched ₹12989 See more prices

Buy now on amazon ₹13514

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications Buy now on Croma ₹12989

AKAI 50-inches 4K LED Fire ടി‌വി

Market Status: Launched ₹39199
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 50
 • Display Type
  Display Type ‎LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications Buy now on Croma ₹39199
Advertisements

അക്കായ് 40 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി (AKLT40S-D409W)

Market Status: Launched ₹20999 See more prices

Buy now on amazon ₹20999

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 40
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications Buy now on Croma ₹20999

അക്കായ് 22 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹13999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 22
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹13999

List Of Akai TVs in India Updated on 06 December 2022

akai TVs സെല്ലർ നിരക്ക്
അക്കായ് 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി Croma ₹ 14999
AKAI 43 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED Fire ടി‌വി (AKLT43S-DFS6T) NA NA
അക്കായ് 32 ഇഞ്ചുകൾ Smart HD Ready LED ടി‌വി amazon ₹ 15500
AKAI 43-inches 4K LED Fire ടി‌വി Croma ₹ 33699
അക്കായ് 24 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി Croma ₹ 9999
AKAI 55-inches 4K LED Fire ടി‌വി amazon ₹ 40999
അക്കായ് 43-inch Full-HD Fire ടി‌വി Edition (AKLT43S-DFS6T) Croma ₹ 27199
അക്കായ് 32 ഇഞ്ച് HD Ready LED Smart ടി‌വി (AKLT32S-FL1Y9M) Croma ₹ 12989
AKAI 50-inches 4K LED Fire ടി‌വി Croma ₹ 39199
അക്കായ് 40 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി (AKLT40S-D409W) Croma ₹ 20999

Akai TVs Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അക്കായ് ടി‌വികൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

അക്കായ് 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി , AKAI 43 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED Fire ടി‌വി (AKLT43S-DFS6T) കൂടാതെ അക്കായ് 32 ഇഞ്ചുകൾ Smart HD Ready LED ടി‌വി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അക്കായ് ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

അക്കായ് 24 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി , അക്കായ് 32 ഇഞ്ച് HD Ready LED Smart ടി‌വി (AKLT32S-FL1Y9M) കൂടാതെ അക്കായ് 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള അക്കായ് ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

AKAI 55-inches 4K LED Fire ടി‌വി , AKAI 50-inches 4K LED Fire ടി‌വി കൂടാതെ AKAI 43-inches 4K LED Fire ടി‌വി വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ അക്കായ് ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

അക്കായ് 32 ഇഞ്ച് HD Ready LED Smart ടി‌വി (AKLT32S-FL1Y9M) , AKAI 55-inches 4K LED Fire ടി‌വി കൂടാതെ AKAI 50-inches 4K LED Fire ടി‌വി ഇതാണ് പുതിയ ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ