ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಆಡಿಯೊ/ವೀಡಿಯೊ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ

English >

Price Range
32 Results Found

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb-Astra 20

Market Status: Launched ₹1099
 • Playback Time
  Playback Time 10 hours
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎35.4 x 5.7 x 6.5
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1099

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Juke Bar 9000 Pro

Market Status: Launched ₹9999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range 45Hz-20kHz
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 97.4 x 45.1 23
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹9999

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ZEB-BT2220

Market Status: Launched ₹1399
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 17.3 x 23 x 31.7
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1399

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb-Thunder PRO

Market Status: Launched ₹999
 • Playback Time
  Playback Time 21 Hours
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 9 x 19 x 22
See Full Specifications Buy now on amazon ₹999

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ZEB-JUKE BAR 2500

Market Status: Launched ₹3999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 12.8 x 85.6 x 13.4
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3999
Advertisements

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb-Sound Bomb 1

Market Status: Launched ₹849
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 4 x 8.1 x 15.9
See Full Specifications Buy now on amazon ₹849

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb-Warrior 2.0

Market Status: Launched ₹734
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎10.7 x 7.6 x 15.2
See Full Specifications Buy now on amazon ₹734
Advertisements

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb Peace

Market Status: Launched ₹3999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹3999

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb-JUKEBAR 9001 PRO

Market Status: Launched ₹11599
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 23 x 45.1 x 97.3
See Full Specifications Buy now on amazon ₹11599

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb Evolve

Market Status: Launched ₹679
 • Playback Time
  Playback Time 17 hr
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 3.5 x 11.5 x 18.5 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹679
Advertisements

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Jukebar 9800 DWS Pro Dlby Atms

Market Status: Launched ₹19499
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range 45Hz-20kHz
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 96 x 10.9 x 8.1
See Full Specifications Buy now on Croma ₹19499

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ZEB-BT2490RUCF

Market Status: Launched ₹2914
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 18.8 x 32.2 x 38.5
See Full Specifications Buy now on amazon ₹2914

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ZEB-JUKE BAR 5

Market Status: Launched ₹3998
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 31.3 x 72.3 x 29.8
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3998
Advertisements

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb Jukebar 9200

Market Status: Launched ₹10999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎95.6 x 23.5 x 45.5
See Full Specifications Buy now on amazon ₹10999

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb-JUKEBAR 3900

Market Status: Launched ₹4599
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 17.3 x 98.5 x 40.2
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4599

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb-Juke Bar 9400 Pro

Market Status: Launched ₹15804
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎24.5 x 96.5 x 50
See Full Specifications Buy now on amazon ₹15804
Advertisements

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb-Juke BAR 3850 PRO

Market Status: Launched ₹9999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions Zebronics Zeb-Juke BAR 3850 PRO
See Full Specifications Buy now on amazon ₹9999

ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ZEB-JUKE BAR 9700 PRO

Market Status: Launched ₹14999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 25.6 x 101.6 x 45.6
See Full Specifications Buy now on amazon ₹14999

List Of Zebronics Audio Video in India Updated on 04 December 2022

zebronics Audio Video ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆ
ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb-Astra 20 amazon ₹ 1099
ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Juke Bar 9000 Pro NA NA
ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ZEB-BT2220 amazon ₹ 1399
ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ BT6860RUCF 5.1 ಬ್ಲೂಟೂತ್ Speakers amazon ₹ 3499
ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb-Thunder PRO amazon ₹ 999
ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ZEB-JUKE BAR 2500 amazon ₹ 3999
ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb-Sound Bomb 1 amazon ₹ 849
ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ZEB-VITA ವೈರ್ಲೆಸ್‌ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 10W amazon ₹ 997
ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb-Warrior 2.0 amazon ₹ 734
ಝೆಬ್ರೊನಿಕ್ಸ್ Zeb Peace NA NA
Advertisements
ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ