00:06:44.10ನಿಮಿಷ |520 Views(Kannada) |102 day(s) ago

ಹೊಸ Xiaomi Redmi Note 5 ಮತ್ತು Xiaomi Redmi Note 4 ಇವೇರಡರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಸಾಸವೇನು.?

ಇವರಿಂದ Team Digit | ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ Apr 5, 2019
Like 2kDislike 200Comment 50


advertisements
advertisements
ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

About Redmi Note 4.
Ayush Agrawal
Mar 17, 2017
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
ಇಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ
ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements