ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ ಆಡಿಯೊ/ವೀಡಿಯೊ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ

English >

Price Range
37 Results Found
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD 220 Originals

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD 220 Originals

Market Status: Launched ₹11640
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹11640
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ CX180

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ CX180

Market Status: Launched ₹819
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range 20000 Hz
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹819
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum 2.0 ವೈರ್ಲೆಸ್‌
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum 3 ವೈರ್ಲೆಸ್‌

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum 3 ವೈರ್ಲೆಸ್‌

Market Status: Launched ₹34990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 17 x 20 x 5
See Full Specifications Buy now on amazon ₹34990
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD 202 II

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD 202 II

Market Status: Launched ₹17233
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17233
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD429

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD429

Market Status: Launched ₹3990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3990
Advertisements
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Ambeo Soundbar

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Ambeo Soundbar

Market Status: Launched ₹199990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 126.5 x 13.5 x 17.1
See Full Specifications Buy now on amazon ₹199990
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum Free

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum Free

Market Status: Launched ₹14990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹14990
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ IE 300 ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ IE 300 ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು

Market Status: Launched ₹29990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹29990
Advertisements
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ CX213

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ CX213

Market Status: Launched ₹899
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 10 x 4 x 2
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹899
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum 2.0 On-Ear

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum 2.0 On-Ear

Market Status: Launched ₹15990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹15990
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ CX 150BT ವೈರ್ಲೆಸ್‌

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ CX 150BT ವೈರ್ಲೆಸ್‌

Market Status: Launched ₹4990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹4990
Advertisements
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ CX 180 Street II

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ CX 180 Street II

Market Status: Launched ₹1790
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 20.4 x 11 x 2.8
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1790
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD 471i

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD 471i

Market Status: Launched ₹6990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹6990
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum True ವೈರ್ಲೆಸ್‌ 2
Advertisements
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum True ವೈರ್ಲೆಸ್‌

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum True ವೈರ್ಲೆಸ್‌

Market Status: Launched ₹9990
 • Playback Time
  Playback Time 12 hrs
 • Frequency Range
  Frequency Range 5 Hz to 21 kHz
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹9990
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum

Market Status: Launched ₹18999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹18999
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ RS130

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ RS130

Market Status: Launched ₹23858
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹23858
Advertisements
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD 400S

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD 400S

Market Status: Launched ₹4990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4990
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum ವೈರ್ಲೆಸ್‌ 3

ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum ವೈರ್ಲೆಸ್‌ 3

Market Status: Launched ₹34990
 • Playback Time
  Playback Time 17 hrs
 • Frequency Range
  Frequency Range 6Hz - 22kHz
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹34990

List Of Sennheiser Audio Video in India Updated on 26 June 2022

sennheiser Audio Video ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆ
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD 220 Originals amazon ₹ 11640
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ CX180 flipkart ₹ 819
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum 2.0 ವೈರ್ಲೆಸ್‌ amazon ₹ 13999
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum 3 ವೈರ್ಲೆಸ್‌ amazon ₹ 34990
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD 202 II amazon ₹ 17233
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ HD429 amazon ₹ 3990
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Ambeo Soundbar amazon ₹ 199990
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ Momentum Free NA NA
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ IE 300 ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು NA NA
ಸೆನ್‌ಹೈಜ಼ರ್ CX213 flipkart ₹ 899
Advertisements
ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
DMCA.com Protection Status