ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಆಡಿಯೊ/ವೀಡಿಯೊ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ

English >

Price Range
12 Results Found

ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ Poly Voyager Focus 2 UC

Market Status: Launched ₹43500
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹43500

ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ Voyager Legend UC

Market Status: Launched ₹16300
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹16300

ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ Voyager Legend CS ಬ್ಲೂಟೂತ್ Headset

Market Status: Launched ₹12000
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹12000
Advertisements

ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ BackBeat FIT 305

Market Status: Launched ₹2043 See more prices

Buy now on flipkart ₹4090

 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹2043

ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ BackBeat Sense

Market Status: Launched ₹10490
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹10490
Advertisements

ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ Voyager Focus UC

Market Status: Launched ₹23980
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎13.72 x 8.94 x 15.42
See Full Specifications Buy now on amazon ₹23980

ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ BackBeat Pro 2

Market Status: Launched ₹10499
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹10499

ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ Voyager Focus B825

Market Status: Launched ₹22617
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 0.1 x 0.1 x 0.1 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹22617
Advertisements

List Of Plantronics Audio Video in India Updated on 03 December 2022

plantronics Audio Video ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆ
ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ K100 in-car speakerphone - Tiny speaker, ಇದಕ್ಕಾಗಿನ a loud conversation! amazon ₹ 4699
ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ Poly Voyager Focus 2 UC NA NA
ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ Voyager Legend UC amazon ₹ 16300
ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ Voyager Legend CS ಬ್ಲೂಟೂತ್ Headset NA NA
ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ M100 ಬ್ಲೂಟೂತ್ headset � The clear call amazon ₹ 4199
ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ML2 ಬ್ಲೂಟೂತ್ Headset amazon ₹ 630
ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ BackBeat Pro 5100 True ವೈರ್ಲೆಸ್‌ Earbuds amazon ₹ 7949
ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ BackBeat FIT 305 amazon ₹ 2043
ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ BackBeat Sense flipkart ₹ 10490
ಪ್ಲಾಂಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ Voyager Focus UC amazon ₹ 23980
Advertisements
ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ