ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಆಡಿಯೊ/ವೀಡಿಯೊ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ

English >

Price Range
15 Results Found

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Nord Buds

Market Status: Launched ₹2799
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹2799

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Nord Buds CE

Market Status: Launched ₹2299
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹2299

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Bullets ವೈರ್ಲೆಸ್‌ Z Bass Edition

Market Status: Launched ₹1999
 • Playback Time
  Playback Time 20 / 17 hour
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎37.5 x 11 x 2.5 cm
See Full Specifications Buy now on Croma ₹1999

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Buds

Market Status: Launched ₹4990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹4990

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Buds Pro

Market Status: Launched ₹9989
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹9989

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Buds Z

Market Status: Launched ₹2999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎3.8 x 2.3 x 2.1
See Full Specifications Buy now on amazon ₹2999
Advertisements

Oneplus z bullet bluetooth

Market Status: Launched ₹1999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1999

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Buds Z2

Market Status: Launched ₹4999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on Croma ₹4999

ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ Icons

Market Status: Launched ₹3310
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3310
Advertisements

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Bullets ವೈರ್ಲೆಸ್‌ Z

Market Status: Launched ₹1999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 18.7 x 15.2 x 2.9
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1999

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Bullets ವೈರ್ಲೆಸ್‌

Market Status: Launched ₹3990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹3990

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Type-C Bullets

Market Status: Launched ₹1490
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹1490
Advertisements

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Buds Z2

Market Status: Launched ₹4999
 • Playback Time
  Playback Time ‎38 Hours
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎7.3 x 3.7 x 2.9 cm
See Full Specifications Buy now on Croma ₹4999

Oneplus Bullets ವೈರ್ಲೆಸ್‌ Earphones

Market Status: Launched
 • Playback Time
  Playback Time 8 hours
 • Frequency Range
  Frequency Range 10 m
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 29 x 163 x 91
See Full Specifications

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Bullets ವೈರ್ಲೆಸ್‌ Z2

Market Status: Launched ₹1999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹1999
Advertisements

List Of Oneplus Audio Video in India Updated on 27 November 2022

oneplus Audio Video ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆ
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Nord Buds NA NA
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Nord Buds CE NA NA
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Bullets ವೈರ್ಲೆಸ್‌ Z Bass Edition Croma ₹ 1999
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Buds NA NA
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Buds Pro amazon ₹ 9989
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Buds Z amazon ₹ 2999
Oneplus z bullet bluetooth amazon ₹ 1999
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Buds Z2 Croma ₹ 4999
ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ Icons amazon ₹ 3310
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Bullets ವೈರ್ಲೆಸ್‌ Z amazon ₹ 1999
Advertisements
ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ