ಇವತ್ತು ಸಹ ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ , ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು.

ಇವರಿಂದ Ravi Rao | ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 14 Oct 2017
ಇವತ್ತು ಸಹ ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ , ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು.
ಇವತ್ತು ಸಹ ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ , ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು.

ಇವತ್ತು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್,  ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಇವು Samsung, Nokia, Honor, Moto, Redmi, OnePlus, LG, Lenovo, JBL, ಮತ್ತು TCL, Panasonic, Sanyo ಟಿವಿ, ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಜೋತೆಗೆ ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇವನ್ನು ತರಲು ಬಯಸುವುದರ ಜೋತೆಗೆ ಕೊಂಚ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿವೆ ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ.

 • Samsung On7 Pro.

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 9,490/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7,590/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2530 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 1900/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • Moto G5s Plus.

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 6% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 16,999/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15,999/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2667 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 1000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • OnePlus 5,64GB.

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 6% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 34,999/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್  ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 32,999/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2750 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 1000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • Nokia 6 (32 GB).

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 13% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 17,199/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14,999/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1667 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 2991/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • Redmi 4, 64GB.

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 14% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 10,999/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9,499/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1055 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 1500/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • LG Q6.      

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 24% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 16,990/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12,990/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1083 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 4000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • Lenovo K8 Note (4GB RAM).      

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 14% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 13,999/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11,9999/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1999 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 2000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • 10.or G (4GB RAM).

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 7% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 13,999/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12,999/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2167 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 1000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • Mi Max 2, 32GB.

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 13% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 14,999/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12,999/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1445 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 2000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • BPL 6.5 kg Fully-Automatic Front Loading Washing Machine.

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 19,999/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14,990/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1250 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 5000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • Whirlpool 190 L Single door refrigerator.

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 19% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 13,350/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11,490/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 875 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 1860/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • TCL 99.1 cm (39) Full HD LED TV.

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 33% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 25,990/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17,990/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2999 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 8000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • Panasonic 100 cm (40) Viera Full HD LED TV. 

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 38% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 43,990/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 26,990/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4499 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 17000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • Sanyo 108.2 cm (43) Full HD LED TV.  

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 32% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 33,990/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 22,990/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1916 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 11,000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • Honor 6X (64GB).

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 14% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 13,999/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11,999/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2000 ರಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 2000/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

 • JBL In-Ear Headphones with Mic.

ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ಪೂರ 46% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬೆಲೆ 1299/- ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎದು ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 699/- ರೂ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ 600/- ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯ. ಇದನ್ನುಇಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿರಿ.
 
ಇಮೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್

Advertisements

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲೇಖನಗಳು

Advertisements

LATEST ARTICLES ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Advertisements

ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager (Black)
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager (Black)
₹ 6199 | $hotDeals->merchant_name
IRIS Fitness Leg and Foot Massager (Red)
IRIS Fitness Leg and Foot Massager (Red)
₹ 10999 | $hotDeals->merchant_name
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
₹ 15499 | $hotDeals->merchant_name
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack (Black, Black, 25 L)
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack (Black, Black, 25 L)
₹ 275 | $hotDeals->merchant_name
ah arctic hunter Anti-Theft 15.6 inches Water Resistant Laptop Bag/Backpack with USB Charging Port and for Men and Women (Black)
ah arctic hunter Anti-Theft 15.6 inches Water Resistant Laptop Bag/Backpack with USB Charging Port and for Men and Women (Black)
₹ 2699 | $hotDeals->merchant_name
DMCA.com Protection Status