ಕೇವಲ 7000 ರೂಗಳೊಳಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ 4G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಫೋನ್ಗಳು

ಇವರಿಂದ Ravi Rao | ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 15 Aug 2018
HIGHLIGHTS
  • ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 4G ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಕೇವಲ 7000 ರೂಗಳೊಳಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ 4G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಫೋನ್ಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು 4G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4G ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು 3G ಯ ನಂತರ ಇದು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ 4G ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ 4G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ 4G LTE ಆವರ್ತನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 4G ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ. 

Samsung On7 Pro (Gold)    
ಅಮೆಜಾನಿನ ಇಂದಿನ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ Samsung On7 Pro ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 9,490 ರೂಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಕೇವಲ 6,990 ರೂಗಳಲ್ಲಿ 4G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಫೋನನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ 2,500 ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸೇಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Samsung On5 Pro (Black) 
ಅಮೆಜಾನಿನ ಇಂದಿನ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ Samsung On5 Pro ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 7,990 ರೂಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಕೇವಲ 6,290 ರೂಗಳಲ್ಲಿ 4G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಫೋನನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ 1,700 ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸೇಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

10.Or E (Beyond Black, 3 GB)
ಅಮೆಜಾನಿನ ಇಂದಿನ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಹೊಸ 10.Or E ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 9,999 ರೂಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಕೇವಲ 5,499 ರೂಗಳಲ್ಲಿ 4G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಫೋನನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ 4,500 ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸೇಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
       
Moto C Plus (Starry Black, 16 GB) (2 GB RAM) 
ಅಮೆಜಾನಿನ ಇಂದಿನ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಮೋಟೊರೋಲ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ Moto C Plus ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 7,999 ರೂಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಕೇವಲ 6,895 ರೂಗಳಲ್ಲಿ 4G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಫೋನನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ 1,104 ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸೇಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Nokia 2 (Pewter/Black)
ಅಮೆಜಾನಿನ ಇಂದಿನ ಸೇಲಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ Nokia 2 ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 7,399 ರೂಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಕೇವಲ 6,340 ರೂಗಳಲ್ಲಿ 4G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಫೋನನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ 1,059 ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸೇಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

InFocus Vision 3 (Midnight Black, 18:9 FullVision Display)
ಅಮೆಜಾನಿನ ಇಂದಿನ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಇಂಫೋಕಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ InFocus Vision 3 ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 7,999 ರೂಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಕೇವಲ 6,999 ರೂಗಳಲ್ಲಿ 4G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಫೋನನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ 1,000 ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸೇಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Intex Staari 12 (Black)
ಅಮೆಜಾನಿನ ಇಂದಿನ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ Intex Staari 12 ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 10,249 ರೂಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಕೇವಲ 5,699 ರೂಗಳಲ್ಲಿ 4G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಫೋನನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ 4,550 ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸೇಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Lava Z61 (Gold, Full View Display) 
ಅಮೆಜಾನಿನ ಇಂದಿನ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಲಾವಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ Lava Z61 ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 6,500 ರೂಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಕೇವಲ 5,750 ರೂಗಳಲ್ಲಿ 4G ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆ ಫೋನನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ 750 ರೂಗಳ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸೇಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸೂಚನೆ: ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಬವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಟೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

logo
Ravi Rao

email

Advertisements

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲೇಖನಗಳು

Advertisements

LATEST ARTICLES ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Advertisements
DMCA.com Protection Status