ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭರ್ಜರಿಯ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಇವರಿಂದ Digit Kannada | ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ Sep 19 2018
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭರ್ಜರಿಯ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
HIGHLIGHTS

ನೀವೊಂದು ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಿರೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲ್ನ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು.

Make your home smarter than the average home

Make your life smarter, simpler, and more convenient with IoT enabled TVs, speakers, fans, bulbs, locks and more.

Click here to know more

Hero Motocorp Hf Deluxe Kick Start Drum Brake Spoke Wheel.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೊಕಾರ್ಪ್ ಕಂಪನಿಯ Hf Deluxe Kick Start ಮೋಡಲ್ ಈಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೈಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 37,700 ರೂಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು HEROMELE4000 ಪ್ರೊಮೊ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 36,700 (Ex-Showroom Price) ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬವುದು. ಈ ಬೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ಆಫರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Hero Motocorp Hf Deluxe Self Start Drum Brake Alloy Wheel.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೊಕಾರ್ಪ್ ಕಂಪನಿಯ Hf Deluxe Self Start ಮೋಡಲ್ ಈಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೈಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 37,700 ರೂಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ HEROMELE4000 ಪ್ರೊಮೊ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 36,700 (Ex-Showroom Price) ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬವುದು. ಈ ಬೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ಆಫರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Hero Motocorp Splendor+ Kick Start.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೊಕಾರ್ಪ್ ಕಂಪನಿಯ Splendor+ Kick Start ಮೋಡಲ್ ಈಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೈಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 48,400 ರೂಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ HEROMELE4000 ಪ್ರೊಮೊ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 47,400 (Ex-Showroom Price) ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬವುದು. ಈ ಬೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ಆಫರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Hero Motocorp Passion Pro i3s Self Start Drum Brake Spoke Wheel.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೊಕಾರ್ಪ್ ಕಂಪನಿಯ Passion Pro i3s ಮೋಡಲ್ ಈಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೈಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 53,750 ರೂಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ HEROMELE4000 ಪ್ರೊಮೊ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 52,750 (Ex-Showroom Price) ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬವುದು. ಈ ಬೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ಆಫರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Honda CB SHINE Standard Black.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಾದ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ CB SHINE Standard ಮೋಡಲ್ ಈಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೈಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 55,975 ರೂಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ HONDAMALLV4000 ಪ್ರೊಮೊ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 54,975 (Ex-Showroom Price) ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬವುದು. ಈ ಬೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ಆಫರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Mahindra Gusto VX (Special Edition) - Pacific Matt Blue.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಾದ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ Gusto VX ಮೋಡಲ್ ಈಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೈಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 53,030 ರೂಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ HMAHINDRAMALLV3200 ಪ್ರೊಮೊ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 51,830 (Ex-Showroom Price) ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬವುದು. ಈ ಬೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ಆಫರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Yamaha Fascino Standard Sassy Cyan.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಾದ ಯಮಹ ಕಂಪನಿಯ Fascino Standard Sassy Cyan ಮೋಡಲ್ ಈಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೈಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 54,593 ರೂಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ YAMAHAMALLV4200 ಪ್ರೊಮೊ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 53,393 (Ex-Showroom Price) ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬವುದು. ಈ ಬೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ಆಫರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

Honda Dio. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಾದ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ Dio ಮೋಡಲ್ ಈಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೈಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ 55,373 ರೂಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪೆಟಿಎಂ ಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ HONDAMALLV3000 ಪ್ರೊಮೊ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 54,373 (Ex-Showroom Price) ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬವುದು. ಈ ಬೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ಆಫರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿರಿ.

ಸೂಚನೆ: ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಬವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಟೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್  ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಹಾಗು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

logo
Digit Kannada

Advertisements

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲೇಖನಗಳು

Advertisements
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership-the 9.9 kind! Building a leading media company out of India.And,grooming new leaders for this promising industry.(Kannada)