ಇತ್ತೀಚಿನ Inverters

English >
Price Range
67 Results Found
Luminous Hkva 2 Kva Sine Cruze Wave UPS Inverter

Luminous Hkva 2 Kva Sine Cruze Wave UPS Inverter

Market Status: Launched ₹13000
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 CFL, 5 Tube light , 5 Ceiling Fan, 2 Television, 1 Refrigerator
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹13000
Livfast FCS 1050 Pure Sine Wave Inverter

Livfast FCS 1050 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹6990
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options Run Fans,TV,LED Bulb,Room Cooler,Computer Ect.
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6990
LUMINOUS Zolt 1100 Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS Zolt 1100 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5929 See more prices

₹5970

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 1 LED TV 40",3 LED BULB 9W,2 LED TUBELIGHT 18W,3 FAN,1 Fridge (250 Litre)
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5929
Microtek UPS-700EB Microtek EB 700 Square Wave Inverter

Microtek UPS-700EB Microtek EB 700 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹3499 See more prices

₹3890

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 FAN 3 Light, 2 FAN 2 Light 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3499
ZunSolar 1100 Pure Sine Wave Inverter

ZunSolar 1100 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5199
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 LED Bulb, 4 Fans, 1TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5199
Livfast S1125 Pure Sine Wave Inverter

Livfast S1125 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹6350
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options FAN, TV, LED BULB, COMPUTER , PRINTER ETC.
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6350
Advertisements
LUMINOUS Eco Watt+ 950 ನೆಲೆ UPS Square Wave Inverter

LUMINOUS Eco Watt+ 950 ನೆಲೆ UPS Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7999
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options Capacity 900VA, Rated Power 725 Watt Output, 4 Fan (60W) , 4 Tubelight (40W), 1 TV, 1 Cooler (200W)
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹7999
LUMINOUS 1650 Eco Volt Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS 1650 Eco Volt Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7250 See more prices

₹11320

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 Fan, 5 Cfl, 1Led tv, 1 system
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7250
Microtek UPS EB 700 VA UPS Inverter

Microtek UPS EB 700 VA UPS Inverter

Market Status: Launched ₹3500
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 FAN 3 Light, 2 FAN 2 Light 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3500
Advertisements
Microtek UPS SW EB900 Pure Sine Wave Inverter

Microtek UPS SW EB900 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹6100
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 Fans + 4 Lights + 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6100
LUMINOUS Cruze 2 KVA Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS Cruze 2 KVA Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹12000 See more prices

₹12960

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 CFL, 5 Tube light , 5 Ceiling Fan, 2 Television, 1 Refrigerator
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹12000
UTL SHAMSHI 1475 Sine Wave Inverter

UTL SHAMSHI 1475 Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹8682
 • Type
  Type Modified Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 2 FAN, 3 CFL, 1 TV, 1 REFRIGERATOR
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹8682
Advertisements
LUMINOUS EcoVoltNeo-750 Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS EcoVoltNeo-750 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4675
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 1 LED TV 40", 6 LED Bulb 9W, 2 Fans
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4675
LUMINOUS Eco Watt Neo 950 Square Wave Inverter

LUMINOUS Eco Watt Neo 950 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4950
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 1 LED TV 40", 7 LED Bulb 9W, 4 LED Tubelight 24W, 3 Fans
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4950
UTL HC 1200 Modified Sine Wave Inverter

UTL HC 1200 Modified Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹9200
 • Type
  Type Modified Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 FAN, 2 CFL, 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹9200
Advertisements
LUMINOUS ECO WATT+ 1050 Square Wave Inverter

LUMINOUS ECO WATT+ 1050 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5600 See more prices

₹5990

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 CFL 1TV 2 FANS
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5600
V-Guard Inverter Sine Wave/Appliances, 900VA

V-Guard Inverter Sine Wave/Appliances, 900VA

Market Status: Launched ₹6250
 • Type
  Type Sine Wave
 • Load Options
  Load Options NA
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹6250
Microtek UPS SW EB1100 Pure Sine Wave Inverter

Microtek UPS SW EB1100 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5599 See more prices

₹5845

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 Fans + 5 Lights + 2 TVs
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹5599
Advertisements
LUMINOUS Eco Watt Neo 1050 Square Wave Inverter

LUMINOUS Eco Watt Neo 1050 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4499 See more prices

₹4799

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 Fans, 5 LED Tubelight (18W), 7 LED Bulb (9W), 1 TV & STB
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4499
Amaze AQ1075 Square Wave Inverter

Amaze AQ1075 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹3845 See more prices

₹5800

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 860
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3845

List Of Inverters in India Updated on 29 September 2022

Latest Inverters ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆ
Luminous Hkva 2 Kva Sine Cruze Wave UPS Inverter amazon ₹ 13000
Livfast FCS 1050 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 6990
LUMINOUS Zolt 1100 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 5929
Microtek UPS-700EB Microtek EB 700 Square Wave Inverter amazon ₹ 3499
ZunSolar 1100 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 5199
Livfast S1125 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 6350
LUMINOUS Eco Watt+ 950 ನೆಲೆ UPS Square Wave Inverter flipkart ₹ 7999
LUMINOUS 1650 Eco Volt Pure Sine Wave Inverter amazon ₹ 7250
Microtek UPS EB 700 VA UPS Inverter amazon ₹ 3500
Microtek UPS SW EB900 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 6100

Inverters Faq's

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ Inverters ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?

Amaze, ಅಮೆಜ಼ಾನ್> ಮತ್ತು ಎಪಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ Inverters ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು.

Advertisements