ಇತ್ತೀಚಿನ Inverters

English >
Price Range
67 Results Found
Livfast FC725 Square Wave Inverter

Livfast FC725 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹3890
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 FANS, 3 LIGHTS
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹3890
Microtek UPS SEBz 900VA Pure Sine Wave Inverter

Microtek UPS SEBz 900VA Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4750 See more prices

₹4995

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 Light + 6 Fan
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4750
Luminous Hercules 1600 Square Wave Inverter

Luminous Hercules 1600 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7976
 • Type
  Type NA
 • Load Options
  Load Options NA
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7976
Microtek UPS EB 800VA Square Wave Inverter

Microtek UPS EB 800VA Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4990 See more prices

₹4990

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options Load Upto 800VA
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4990
Amaze AN875 Pure Sine Wave Inverter

Amaze AN875 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4900 See more prices

₹5750

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 CFL, 3 Fan, 1TV & 1 Computer
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4900
Luminous Eco Volt Neo 850 Sine Wave Inverter

Luminous Eco Volt Neo 850 Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4420 See more prices

₹4699

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 2 Fans, 3 LED Tubelight (18W), 5 LED Bulb (9W), 1 TV & STB
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4420
Advertisements
LUMINOUS ECO VOLT+ 1050 Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS ECO VOLT+ 1050 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5117 See more prices

₹6250

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options Rated Power – 756 W (Fans, Laptops, LED TV, Lights, Mixer Grinder, Personal Computers, Refrigerator)
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5117
Microtek UPSEB 1100VA Square Wave Inverter

Microtek UPSEB 1100VA Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4570 See more prices

₹4990

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 Fans + 5 Lights + 2 TVs
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4570
Smarten SHINE SOLAR PCU Pure Sine Wave Inverter

Smarten SHINE SOLAR PCU Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹15998
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 FAN, 10 LED, 1 TV OR SUBMURSIBLE PUMP 1 HP, 5 LED OR 2 FAN, 1 REFRIGERATOR OR JUICER MIXER, 3 FAN, 1 WASHING MACHINE
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹15998
Advertisements
ಎಪಿಸಿ 850 VA 700-Watt Sine Wave ನೆಲೆ UPS-Inverter

ಎಪಿಸಿ 850 VA 700-Watt Sine Wave ನೆಲೆ UPS-Inverter

Market Status: Launched ₹5490
 • Type
  Type Pure sine wave
 • Load Options
  Load Options NA
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5490
Microtek YUMA MS 935VA Pure Sine Wave Inverter

Microtek YUMA MS 935VA Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹9400
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 600
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹9400
Microtek UPS 24x7 HB 950V2 Pure Sine Wave Inverter

Microtek UPS 24x7 HB 950V2 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4999 See more prices

₹4999

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 Light + 5 Fan + 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4999
Advertisements
Livfast FC925 Square Wave Inverter

Livfast FC925 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹3490 See more prices

₹5200

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 FAN 5 CFL 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3490
EXIDE GQP1050VA 1050VA Pure Sine Wave Inverter

EXIDE GQP1050VA 1050VA Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4890 See more prices

₹5999

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 fan + 4 CFL + 2 Tube Light 1 LED TV & 1 Refrigerator
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4890
EXIDE GQP 850VA Pure Sine Wave Inverter

EXIDE GQP 850VA Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5300 See more prices

₹8067

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 FAN,4 CFL,1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5300
Advertisements
LUMINOUS ಪವರ್ Sine 800 Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS ಪವರ್ Sine 800 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹11000
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 2 LED TV 40", 7 LED Bulb 9W, 3 LED Tubelight 24W, 3 Fans
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹11000
Microtek UPS EB 900VA Sine Wave Inverter

Microtek UPS EB 900VA Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5290
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 Lights
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5290
LUMINOUS ಪವರ್ Sine 1100 Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS ಪವರ್ Sine 1100 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5199 See more prices

₹5199

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 1 Fridge (250 Litre), 1 led TV 40", 3 fan, 2 tubelight, 1 LED bulb
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5199
Advertisements
Microtek UPSEB 1250 VA Square Wave Inverter

Microtek UPSEB 1250 VA Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7690
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 Fans + 4 Lights + 1 TV + 1 washing machine
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹7690
Microtek UPS 24X7 HB 1650 VA Pure Sine Wave Inverter

Microtek UPS 24X7 HB 1650 VA Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7199
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 6 Fan, 6 Tubelight, 1 LCD/LED TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7199

List Of Inverters in India Updated on 28 September 2022

Latest Inverters ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆ
Livfast FC725 Square Wave Inverter flipkart ₹ 3890
Microtek UPS SEBz 900VA Pure Sine Wave Inverter amazon ₹ 4750
Luminous Hercules 1600 Square Wave Inverter amazon ₹ 7976
Microtek UPS EB 800VA Square Wave Inverter flipkart ₹ 4990
Amaze AN875 Pure Sine Wave Inverter amazon ₹ 4900
Luminous Eco Volt Neo 850 Sine Wave Inverter amazon ₹ 4420
LUMINOUS ECO VOLT+ 1050 Pure Sine Wave Inverter amazon ₹ 5117
Microtek UPSEB 1100VA Square Wave Inverter amazon ₹ 4570
Smarten SHINE SOLAR PCU Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 15998
ಎಪಿಸಿ 850 VA 700-Watt Sine Wave ನೆಲೆ UPS-Inverter amazon ₹ 5490

Inverters Faq's

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ Inverters ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?

Amaze, ಅಮೆಜ಼ಾನ್> ಮತ್ತು ಎಪಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ Inverters ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು.

Advertisements