ಇತ್ತೀಚಿನ Inverters

English >
Price Range
67 Results Found

Microtek UPS EB900 EB 900VA/12V Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4234 See more prices

₹4595

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 FAN 4 Light, 3 FAN 3 Light 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4234

LUMINOUS Eco Watt Neo 900 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4420 See more prices

₹4490

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 1 LED TV 40", 7 LED Bulb 9W, 3 LED Tubelight 24W, 2 Fans
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4420

LUMINOUS POWERX 2250 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹9900
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 2000VA
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹9900

LUMINOUS ECO WATT+ 850 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4950 See more prices

₹5999

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options Fans, Laptops, LED TV, Lights, Mixer Grinder, Personal Computers
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4950

UTL HC 1050 Modified Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹6900 See more prices

₹7200

 • Type
  Type Modified Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 FAN, 2 CFL, 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6900

Microtek UPS JM SW 4000 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹18999 See more prices

₹19870

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3.7
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹18999
Advertisements

ZunSolar 1050 VA Pure Sine Wave ZRi PWM ನೆಲೆ Inverter

Market Status: Launched ₹5199
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 LED Bulb, 4 Fans, 1TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5199

LUMINOUS Eco Volt Neo 1050 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5099 See more prices

₹5699

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 Fans, 2 LED Tubelight (18W), 3 LED Bulb (9W), 1 TV & STB, 1 Refrigerator (250 Litre)
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5099
Advertisements

LUMINOUS Zelio+ 1100/12V Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹6020 See more prices

₹6020

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 fan + 4 CFL + 2 Tube Light 1 LED TV & 1 Refrigerator
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) No
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6020

INVT GD200A-2R2G-4 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹17652
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3HP, 2.2KW
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹17652

LUMINOUS EcoWatt Solar Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹25999
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options Load Upto 1500va
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹25999
Advertisements

Amaron 880Va Hi Back Up Pure Sine Wave Ups Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5000 See more prices

₹5300

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 Light 3 Fan & 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5000

LUMINOUS Zelio+1700 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7899 See more prices

₹7899

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 CFL, Tube lights, 4 Ceiling Fans, 2 TV, 1 Air cooler
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹7899
Advertisements

Maxine CFL 45w Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹2885 See more prices

₹2900

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 45w
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹2885

LUMINOUS LZ1100SW Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹6200
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4CFL, 3FANS, 1TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6200

Enphase FIVEIQ7 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹41499
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 6 bulbs, 2 fans, 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 50db
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹41499
Advertisements

Microtek EB 1100 EB 1100VA//12V Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹6100
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options CFL/LED, Fan, TV, Computer, Printer, Water Cooler/Air Cooler
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6100

Microtek UPSEB 1600VA Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7500
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 8 Light, 8 Fan
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹7500

List Of Inverters in India Updated on 09 December 2022

Latest Inverters ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆ
Microtek UPS EB900 EB 900VA/12V Square Wave Inverter amazon ₹ 4234
LUMINOUS Eco Watt Neo 900 Square Wave Inverter flipkart ₹ 4420
LUMINOUS POWERX 2250 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 9900
LUMINOUS ECO WATT+ 850 Square Wave Inverter amazon ₹ 4950
UTL HC 1050 Modified Sine Wave Inverter flipkart ₹ 6900
Microtek UPS JM SW 4000 Pure Sine Wave Inverter amazon ₹ 18999
ZunSolar 1050 VA Pure Sine Wave ZRi PWM ನೆಲೆ Inverter amazon ₹ 5199
LUMINOUS Eco Volt Neo 1050 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 5099
Genus Hallabol GTT240 150 AH Tall Tubular Inverter ಬ್ಯಾಟರಿ amazon ₹ 12530
LUMINOUS Zelio+ 1100/12V Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 6020

Inverters Faq's

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ Inverters ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?

Amaze, ಅಮೆಜ಼ಾನ್> ಮತ್ತು ಎಪಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ Inverters ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು.

Advertisements
ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ