ಇತ್ತೀಚಿನ Geysers

English >

ಗೀಸರ್ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಾಪನ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ-ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೀಸರ್ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಗೀಸರ್ ಮಾದರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಗೀಸರ್ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಪೂರ್ಣ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೀಸರ್‌ನ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಿರುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ ಬೆಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗೀಸರ್‌ಗಳು ಬಹು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಗೀಸರ್ ಮಾದರಿಯು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗೀಸರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

Price Range
157 Results Found
ಕೆನ್ಸ್ಟಾರ್ 25L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (KGS25W5P)

ಕೆನ್ಸ್ಟಾರ್ 25L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (KGS25W5P)

Market Status: Launched ₹8500
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 25L
 • Energy Rating
  Energy Rating 5
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹8500
Racold 10L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Eterno 2)

Racold 10L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Eterno 2)

Market Status: Launched ₹9770
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 10L
 • Energy Rating
  Energy Rating 5
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹9770
V-guard 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (STEAMER PLUS ECN)

V-guard 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (STEAMER PLUS ECN)

Market Status: Launched ₹7125
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 15L
 • Energy Rating
  Energy Rating 5
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹7125
Usha 10L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Misty)

Usha 10L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Misty)

Market Status: Launched ₹7290
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 10L
 • Energy Rating
  Energy Rating NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹7290
Sunflame 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Grace)

Sunflame 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Grace)

Market Status: Launched ₹8395
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 15L
 • Energy Rating
  Energy Rating NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹8395
lonik below3L Instant Geyser (LTPL-DLX)

lonik below3L Instant Geyser (LTPL-DLX)

Market Status: Launched ₹1750
 • Type
  Type Instant Geyser
 • Capacity
  Capacity below3L
 • Energy Rating
  Energy Rating NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹1750
Advertisements
Spherehot 25 L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Water Geyser (Cylendro MGL I 25 L, White)

Spherehot 25 L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Water Geyser (Cylendro MGL I 25 L, White)

Market Status: Launched ₹6199 See more prices

₹6399

 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 25L
 • Energy Rating
  Energy Rating NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000 W
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6199
V-guard 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (15L Steamer Plus ಇ.ಸಿ.ಎಸ್. Geyser)

V-guard 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (15L Steamer Plus ಇ.ಸಿ.ಎಸ್. Geyser)

Market Status: Launched ₹7248
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 15L
 • Energy Rating
  Energy Rating 4
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹7248
Usha 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser

Usha 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser

Market Status: Launched ₹7355
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 15L
 • Energy Rating
  Energy Rating NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹7355
Advertisements
WATER KING 16 L Gas Water Geyser

WATER KING 16 L Gas Water Geyser

Market Status: Launched ₹13000
 • Type
  Type Gas Water Heater
 • Capacity
  Capacity 16L
 • Energy Rating
  Energy Rating NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹13000
Racold 25L
 ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser
 (Eterno 2)

Racold 25L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Eterno 2)

Market Status: Launched ₹10887
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 25L
 • Energy Rating
  Energy Rating 5
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹10887
Marc 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Octa)

Marc 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Octa)

Market Status: Launched ₹5599
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 15L
 • Energy Rating
  Energy Rating NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹5599
Advertisements
Racold 10L
 ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Eterno Intello)

Racold 10L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Eterno Intello)

Market Status: Launched ₹10500
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 10L
 • Energy Rating
  Energy Rating NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹10500
V-guard 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Pebble Metallica)

V-guard 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Pebble Metallica)

Market Status: Launched ₹9395
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 15L
 • Energy Rating
  Energy Rating 5
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹9395
Pigeon above 25L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (TRELLO)

Pigeon above 25L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (TRELLO)

Market Status: Launched ₹5985
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity above 25L
 • Energy Rating
  Energy Rating NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹5985
Advertisements
Maharaja Whiteline 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Aquaysia 15)

Maharaja Whiteline 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Aquaysia 15)

Market Status: Launched ₹10285
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 15L
 • Energy Rating
  Energy Rating 5
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹10285
Usha 1L Instant Geyser (Instafresh)

Usha 1L Instant Geyser (Instafresh)

Market Status: Launched ₹3630
 • Type
  Type Instant Geyser
 • Capacity
  Capacity 1L
 • Energy Rating
  Energy Rating NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 3000W
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3630
Surya 25 L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Water Geyser

Surya 25 L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Water Geyser

Market Status: Launched ₹5489 See more prices

₹6599

 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 25L
 • Energy Rating
  Energy Rating NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000 W
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5489
Advertisements
Racold 15L
 ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (ANDRIS LUX)

Racold 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (ANDRIS LUX)

Market Status: Launched ₹9100
 • Type
  Type Storage Geyser
 • Capacity
  Capacity 15L
 • Energy Rating
  Energy Rating 5
 • Power Consumption
  Power Consumption 2000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹9100
Orient 3L Instant Geyser (WT0301P)

Orient 3L Instant Geyser (WT0301P)

Market Status: Launched ₹3290
 • Type
  Type Instant Geyser
 • Capacity
  Capacity 3L
 • Energy Rating
  Energy Rating 5
 • Power Consumption
  Power Consumption 3000W
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹3290

List Of Geyser in India Updated on 26 June 2022

Latest Geyser ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆ
ಕೆನ್ಸ್ಟಾರ್ 25L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (KGS25W5P) NA NA
Racold 10L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Eterno 2) NA NA
V-guard 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (STEAMER PLUS ECN) NA NA
Usha 10L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Misty) NA NA
Sunflame 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (Grace) NA NA
lonik below3L Instant Geyser (LTPL-DLX) NA NA
Spherehot 25 L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Water Geyser (Cylendro MGL I 25 L, White) flipkart ₹ 6199
V-guard 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser (15L Steamer Plus ಇ.ಸಿ.ಎಸ್. Geyser) NA NA
Usha 15L ಸಂಗ್ರಹಣೆ Geyser NA NA
WATER KING 16 L Gas Water Geyser flipkart ₹ 13000

Geyser Faq's

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ Geyser ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?

Racold, Hindware> ಮತ್ತು Maharaja ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ Geyser ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು.

Advertisements
ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
DMCA.com Protection Status