ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್

English >

ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ - ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ವಾತಾವರಣ. ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುಗಾಮಿ ರೋಗಗಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹೊಸ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೈರಸ್‌ಗಳು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ವಾಯುಗಾಮಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟ್‌ನ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಬೆಲೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Price Range
277 Results Found
Realme TechLife Rmh2019 Portable Room Air Purifier

Realme TechLife Rmh2019 Portable Room Air Purifier

Market Status: Launched ₹6999
 • Power Consumption
  Power Consumption 68 W
 • Coverage Area
  Coverage Area 420 sq.ft
 • Noise Level
  Noise Level 64 dB
 • Air Flow Level
  Air Flow Level 330 cu.m/hr
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6999
Airspa TMS 16 Air Purifier

Airspa TMS 16 Air Purifier

Market Status: Launched ₹12141
 • Power Consumption
  Power Consumption 40
 • Coverage Area
  Coverage Area 350
 • Noise Level
  Noise Level 18
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹12141
Biome Europa 602 Smartest Air Purifier

Biome Europa 602 Smartest Air Purifier

Market Status: Launched ₹35999
 • Power Consumption
  Power Consumption 35
 • Coverage Area
  Coverage Area N/A
 • Noise Level
  Noise Level 35
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹35999
The Sqair

The Sqair

Market Status: Launched ₹8999 See more prices

Buy now on amazon ₹8999

 • Power Consumption
  Power Consumption 6-38 W
 • Coverage Area
  Coverage Area 430ft²
 • Noise Level
  Noise Level 23-52 db
 • Air Flow Level
  Air Flow Level 315 CMH
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹8999
Envion Therapure Tpp50 Mini Plug ಇನ್ Air Purifier

Envion Therapure Tpp50 Mini Plug ಇನ್ Air Purifier

Market Status: Launched ₹7354
 • Power Consumption
  Power Consumption N/A
 • Coverage Area
  Coverage Area N/A
 • Noise Level
  Noise Level N/A
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹7354
Lasko A554IN Portable Tower Air Purifier

Lasko A554IN Portable Tower Air Purifier

Market Status: Launched ₹17999
 • Power Consumption
  Power Consumption N/A
 • Coverage Area
  Coverage Area 550
 • Noise Level
  Noise Level N/A
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹17999
Advertisements
Amfah AMF-250AP Air Purifier

Amfah AMF-250AP Air Purifier

Market Status: Launched ₹12990
 • Power Consumption
  Power Consumption 50
 • Coverage Area
  Coverage Area 250
 • Noise Level
  Noise Level N/A
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹12990
ಡೈಸನ್ Pure Cool Air Purifier

ಡೈಸನ್ Pure Cool Air Purifier

Market Status: Launched ₹32900 See more prices

Buy now on amazon ₹44899

Buy now on Tatacliq ₹45900

 • Power Consumption
  Power Consumption 40 W
 • Coverage Area
  Coverage Area 600 sq ft
 • Noise Level
  Noise Level 64.4 dB
 • Air Flow Level
  Air Flow Level NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹32900
GLEN GL 6033 Room Air Purifier

GLEN GL 6033 Room Air Purifier

Market Status: Launched ₹7700 See more prices

Buy now on flipkart ₹7998

 • Power Consumption
  Power Consumption 45 W
 • Coverage Area
  Coverage Area 350 sq ft
 • Noise Level
  Noise Level NA
 • Air Flow Level
  Air Flow Level 230 m3/hr
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7700
Advertisements
ಡೈಸನ್ PureCool Me

ಡೈಸನ್ PureCool Me

Market Status: Launched ₹24100 See more prices

Buy now on flipkart ₹25600

Buy now on Tatacliq ₹25900

 • Power Consumption
  Power Consumption NA
 • Coverage Area
  Coverage Area NA
 • Noise Level
  Noise Level NA
 • Air Flow Level
  Air Flow Level NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹24100
Glen GL 6032 45-Watt Air Purifier

Glen GL 6032 45-Watt Air Purifier

Market Status: Launched ₹33993
 • Power Consumption
  Power Consumption 45
 • Coverage Area
  Coverage Area 590
 • Noise Level
  Noise Level 44
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹33993
Dr Air AP 51 Air Purifier

Dr Air AP 51 Air Purifier

Market Status: Launched ₹6750
 • Power Consumption
  Power Consumption 51
 • Coverage Area
  Coverage Area 180
 • Noise Level
  Noise Level 30
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹6750
Advertisements
Treeco TC-306U Air Purifier

Treeco TC-306U Air Purifier

Market Status: Launched ₹19900
 • Power Consumption
  Power Consumption N/A
 • Coverage Area
  Coverage Area N/A
 • Noise Level
  Noise Level N/A
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹19900
Febreze Fht170W Hepa ಬಗೆ Tabletop Air Purifier

Febreze Fht170W Hepa ಬಗೆ Tabletop Air Purifier

Market Status: Launched ₹16419
 • Power Consumption
  Power Consumption N/A
 • Coverage Area
  Coverage Area 85
 • Noise Level
  Noise Level N/A
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹16419
Phillips Air Purifier Series 3000i

Phillips Air Purifier Series 3000i

Market Status: Launched ₹32995
 • Power Consumption
  Power Consumption 58 W
 • Coverage Area
  Coverage Area up to 48 m²
 • Noise Level
  Noise Level 33-66 dB(A)
 • Air Flow Level
  Air Flow Level NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹32995
Advertisements
Airmega 400 Room Air Purifier

Airmega 400 Room Air Purifier

Market Status: Launched ₹111360
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
 • Coverage Area
  Coverage Area 1560 Sq ft
 • Noise Level
  Noise Level 22-52 dB
 • Air Flow Level
  Air Flow Level NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹111360
Aeroloft AL9061 Air Purifier

Aeroloft AL9061 Air Purifier

Market Status: Launched ₹16990
 • Power Consumption
  Power Consumption 65
 • Coverage Area
  Coverage Area N/A
 • Noise Level
  Noise Level 55
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹16990
Dr Air AP 301 Air Purifier

Dr Air AP 301 Air Purifier

Market Status: Launched ₹46000
 • Power Consumption
  Power Consumption 55
 • Coverage Area
  Coverage Area 900-1000
 • Noise Level
  Noise Level 55
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹46000
Advertisements
ಹಿಟಾಚ EP-A6000 60-Watt Air Purifier

ಹಿಟಾಚ EP-A6000 60-Watt Air Purifier

Market Status: Launched
 • Power Consumption
  Power Consumption 60
 • Coverage Area
  Coverage Area N/A
 • Noise Level
  Noise Level 52
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
Winix U300 Super Quality 60 Watt

Winix U300 Super Quality 60 Watt

Market Status: Launched ₹25075
 • Power Consumption
  Power Consumption 60
 • Coverage Area
  Coverage Area 300
 • Noise Level
  Noise Level N/A
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹25075

List Of Air Purifier in India Updated on 26 June 2022

Latest Air Purifier ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆ
Realme TechLife Rmh2019 Portable Room Air Purifier flipkart ₹ 6999
Airspa TMS 16 Air Purifier NA NA
Biome Europa 602 Smartest Air Purifier NA NA
The Sqair flipkart ₹ 8999
Envion Therapure Tpp50 Mini Plug ಇನ್ Air Purifier NA NA
Lasko A554IN Portable Tower Air Purifier NA NA
Amfah AMF-250AP Air Purifier NA NA
ಡೈಸನ್ Pure Cool Air Purifier flipkart ₹ 32900
GLEN GL 6033 Room Air Purifier amazon ₹ 7700
ಡೈಸನ್ PureCool Me amazon ₹ 24100

Air Purifier Faq's

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ Air Purifier ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?

Blueair, ಶೋಮ> ಮತ್ತು Dr Air ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ Air Purifier ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು.

Advertisements
ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
DMCA.com Protection Status