ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಾಬ್ರಾ ಆಡಿಯೊ/ವೀಡಿಯೊ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ

English >

Price Range
30 Results Found
ಜಾಬ್ರಾ Elite 2 in Ear

ಜಾಬ್ರಾ Elite 2 in Ear

Market Status: Launched ₹3799
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎4 x 3 x 6
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3799
ಜಾಬ್ರಾ Elite Active 45e

ಜಾಬ್ರಾ Elite Active 45e

Market Status: Launched ₹6499
 • Playback Time
  Playback Time 9 hrs
 • Frequency Range
  Frequency Range 20 Hz-20 KHz
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 124*55*187.4
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹6499
ಜಾಬ್ರಾ Elite 85t

ಜಾಬ್ರಾ Elite 85t

Market Status: Launched ₹17999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17999
ಜಬ್ರಾ UC Voice 550

ಜಬ್ರಾ UC Voice 550

Market Status: Launched ₹5089
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5089
ಜಬ್ರಾ Solemate

ಜಬ್ರಾ Solemate

Market Status: Launched ₹7000
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7000
ಜಾಬ್ರಾ Elite Active 75t

ಜಾಬ್ರಾ Elite Active 75t

Market Status: Launched ₹36561
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 2.2 x 1.9 x 1.6
See Full Specifications Buy now on amazon ₹36561
Advertisements
ಜಾಬ್ರಾ Evolve2 85 UC

ಜಾಬ್ರಾ Evolve2 85 UC

Market Status: Launched ₹58922
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎23 x 19 x 7.2
See Full Specifications Buy now on amazon ₹58922
ಜಬ್ರಾ Evolve 75

ಜಬ್ರಾ Evolve 75

Market Status: Launched ₹53939
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹53939
ಜಾಬ್ರಾ Evolve 65t

ಜಾಬ್ರಾ Evolve 65t

Market Status: Launched ₹14990
 • Playback Time
  Playback Time 5 hours
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 5 x 3.9 x 2.4 inches
See Full Specifications Buy now on amazon ₹14990
Advertisements
ಜಬ್ರಾ Elite 25e

ಜಬ್ರಾ Elite 25e

Market Status: Launched ₹4646
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4646
ಜಾಬ್ರಾ Elite 75t

ಜಾಬ್ರಾ Elite 75t

Market Status: Launched ₹15999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹15999
ಜಾಬ್ರಾ Elite 85t True ವೈರ್ಲೆಸ್‌ Earbuds

ಜಾಬ್ರಾ Elite 85t True ವೈರ್ಲೆಸ್‌ Earbuds

Market Status: Launched ₹14999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 4.8 x 2.8 x 6.4
See Full Specifications Buy now on amazon ₹14999
Advertisements
ಜಾಬ್ರಾ Elite 85H

ಜಾಬ್ರಾ Elite 85H

Market Status: Launched ₹24990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹24990
ಜಬ್ರಾ Halo Smart

ಜಬ್ರಾ Halo Smart

Market Status: Launched ₹3199
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3199
ಜಾಬ್ರಾ Elite 7 Pro

ಜಾಬ್ರಾ Elite 7 Pro

Market Status: Launched ₹18999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹18999
Advertisements
ಜಾಬ್ರಾ Elite Active 75t

ಜಾಬ್ರಾ Elite Active 75t

Market Status: Launched ₹15999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹15999
ಜಾಬ್ರಾ Elite 45H

ಜಾಬ್ರಾ Elite 45H

Market Status: Launched ₹7990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 18.6 x 15.7 x 60.5
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7990
ಜಬ್ರಾ Speak 510

ಜಬ್ರಾ Speak 510

Market Status: Launched ₹12999
 • Playback Time
  Playback Time 15
 • Frequency Range
  Frequency Range N/A
 • Channels
  Channels N/A
 • Dimensions
  Dimensions N/A
See Full Specifications Buy now on amazon ₹12999
Advertisements
ಜಾಬ್ರಾ Elite Active 65t

ಜಾಬ್ರಾ Elite Active 65t

Market Status: Launched ₹5999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5999
ಜಬ್ರಾ SPEAK 410

ಜಬ್ರಾ SPEAK 410

Market Status: Launched ₹9500
 • Playback Time
  Playback Time N/A
 • Frequency Range
  Frequency Range N/A
 • Channels
  Channels N/A
 • Dimensions
  Dimensions N/A
See Full Specifications Buy now on amazon ₹9500

List Of Jabra Audio Video in India Updated on 01 July 2022

jabra Audio Video ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆ
ಜಾಬ್ರಾ Elite 2 in Ear amazon ₹ 3799
ಜಾಬ್ರಾ Elite Active 45e NA NA
ಜಾಬ್ರಾ Elite 85t amazon ₹ 17999
ಜಬ್ರಾ UC Voice 550 amazon ₹ 5089
ಜಬ್ರಾ Solemate amazon ₹ 7000
ಜಾಬ್ರಾ Elite Active 75t amazon ₹ 36561
ಜಾಬ್ರಾ Evolve2 85 UC amazon ₹ 58922
ಜಬ್ರಾ Evolve 75 amazon ₹ 53939
ಜಾಬ್ರಾ Evolve 65t amazon ₹ 14990
ಜಬ್ರಾ Elite 25e amazon ₹ 4646
Advertisements
ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
DMCA.com Protection Status