ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ ಆಡಿಯೊ/ವೀಡಿಯೊ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ

English >

Price Range
13 Results Found

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ EM01

Market Status: Launched ₹399
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range 20 Hz - 20000 Hz
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 37 x 13.6 x 1.2
See Full Specifications Buy now on amazon ₹399

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ SBA40 60W

Market Status: Launched ₹4499
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎13.6 x 11.5 x 59.8
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4499

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ SBA20 16W

Market Status: Launched ₹1676
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 38.7 x 6.5 x 6.5
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1676

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ SBA20F 16 W

Market Status: Launched ₹1399
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 38.7 x 6.5 x 6.5
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹1399

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ SBW-02

Market Status: Launched ₹8499
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 80 x 6.7 x 6.7 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹8499

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ BT-52

Market Status: Launched ₹1599 See more prices

Buy now on amazon ₹1599

 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 18.5 x 5.9 x 9
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹1599
Advertisements

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ Germany's SBW200

Market Status: Launched ₹8499
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎87 x 45 x 20
See Full Specifications Buy now on amazon ₹8499

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ BTW01

Market Status: Launched ₹3999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 5.8 x 2.5 x 3.6
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3999

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ EM10 In-Ear Wired Earphone

Market Status: Launched ₹499
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 1.40 x 0.50 x 0.50
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹499
Advertisements

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ SBA01 100W

Market Status: Launched ₹5999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 81 x 7.5 x 6
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5999

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ Style

Market Status: Launched ₹9627
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹9627

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ SBWL03 Soundbar

Market Status: Launched ₹13990
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 960 x 80 x 80
See Full Specifications
ಬೆಲೆ: ₹13990
Advertisements

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ BTW07 ANC Moksha

Market Status: Launched ₹2299
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 10.2 x 10.2 x 4.2
See Full Specifications Buy now on amazon ₹2299

List Of Blaupunkt Audio Video in India Updated on 27 November 2022

blaupunkt Audio Video ಮಾರಾಟಗಾರ ಬೆಲೆ
ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ EM01 amazon ₹ 399
ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ SBA40 60W amazon ₹ 4499
ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ SBA20 16W amazon ₹ 1676
ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ SBA20F 16 W NA NA
ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ SBW-02 amazon ₹ 8499
ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ BT-52 Tatacliq ₹ 1599
ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ Germany's SBW200 amazon ₹ 8499
ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ BTW01 amazon ₹ 3999
ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ EM10 In-Ear Wired Earphone NA NA
ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ SBA01 100W amazon ₹ 5999
Advertisements
ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ