ઝાયોમી મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
71

ઝાયોમી Mi A3 128GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.01" (720 X 1560)
 • કેમેરા48 + 8 + 2 | 32 MP
 • મેમરી128GB/6 GB
 • બેટરી4030 mAh
કિંમત
₹12999
SPECS.SCORE
25

ઝાયોમી Redmi Note 8

 • સ્ક્રીનનુ કદNA
 • કેમેરાNA
 • મેમરી16GB/ NA
 • બેટરીNA
SPECS.SCORE
51

ઝાયોમી Redmi 8

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.2" (720 X 1520)
 • કેમેરા12 | 8 MP
 • મેમરી16GB/2 GB
 • બેટરી5000 mAh
કિંમત
₹5000
advertisements

ઝાયોમી Mi 9T Pro 128GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080x2340 pixels)
 • કેમેરા48 + 8 + 13 | 20 MP
 • મેમરી128GB/6 GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹28000
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
71

ઝાયોમી Black Shark 2 Pro 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 12 | 20 MP
 • મેમરી256GB/12 GB
 • બેટરી4000 mAh
SPECS.SCORE
72

ઝાયોમી Black Shark 2 Pro

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 12 | 20 MP
 • મેમરી128GB/8GB
 • બેટરી4000 mAh
SPECS.SCORE
64

Mi CC9 Meitu 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080x2340)
 • કેમેરા48 + 8 + 2 | 32 MP
 • મેમરી256GB/8GB
 • બેટરી4030 mAh
advertisements

Mi CC9 Meitu 128GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080x2340)
 • કેમેરાNA
 • મેમરી128GB/ NA
 • બેટરીNA
SPECS.SCORE
3

Mi CC9 Meitu

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080x2340)
 • કેમેરાNA
 • મેમરીNA
 • બેટરીNA
SPECS.SCORE
41

ઝાયોમી Mi 9T Pro

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080x2340 pixels)
 • કેમેરા48 + 8 + 13 | 20 MP
 • મેમરી64GB/6 GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹25800

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
ઝાયોમી Mi A3 128GB NA12999
ઝાયોમી Redmi Note 8 NANA
ઝાયોમી Redmi 8 NA5000
ઝાયોમી Mi 9T Pro 128GB NA28000
ઝાયોમી Black Shark 2 Pro 256GB NANA
ઝાયોમી Black Shark 2 Pro NANA
Mi CC9 Meitu 256GB NANA
Mi CC9 Meitu 128GB NANA
Mi CC9 Meitu NANA
ઝાયોમી Mi 9T Pro NA25800
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements