વીવો મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for

વીવો Z1x

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.38" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 8 + 5 | 32 MP
 • મેમરી128 GB/8 GB
 • બેટરી4500 mAh
કિંમત
₹21990

વીવો Y90 16GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.22" (720 X 1520)
 • કેમેરા8 | 5 MP
 • મેમરી16GB/2GB
 • બેટરી4030 mAh
કિંમત
₹6999
SPECS.SCORE
43

વીવો U10 64 GB

₹9990
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.35 MP | NA
 • કેમેરા13 + 8 + 2 | NA
 • મેમરી64GB/3 GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 9990
advertisements

વીવો U10 32GB

₹8990
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.35 MP | NA
 • કેમેરા13 + 8 + 2 | NA
 • મેમરી32GB/3 GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 8990
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
67

વીવો NEX 3

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.89" (1080 x 2256)
 • કેમેરા64 + 13 + 13 | 16 MP
 • મેમરી128GB/8GB
 • બેટરી4500 mAh
કિંમત
₹29999

વીવો NEX 3 5G 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.89" (1080 X 2256)
 • કેમેરા64 + 13 + 13 | 16 MP
 • મેમરી256GB/8 GB
 • બેટરી4500 mAh
કિંમત
₹59999
SPECS.SCORE
26

વીવો U10

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.35 MP | NA
 • કેમેરા13 + 8 + 2 | NA
 • મેમરી64 GB/4 GB
 • બેટરી5000 mAh
કિંમત
₹10990
advertisements

વીવો Z1x 128GB

₹18990
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.38 MP | NA
 • કેમેરા8 + 48 + 2 | 32 MP
 • મેમરી128GB/6GB
 • બેટરી4500 mAh
₹ 18990
SPECS.SCORE
61

વીવો V17 PRO

₹27990
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.44" (1080 x 2440)
 • કેમેરા48 + 8 + 2 + 13 | 32 + 8 MP
 • મેમરી128 GB/8 GB
 • બેટરી4100 mAh
₹ 27990
SPECS.SCORE
68

વીવો NEX 3 5G

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.89" (1080 X 2256)
 • કેમેરા64 + 13 + 13 | 16 MP
 • મેમરી128 GB/8 GB
 • બેટરી4500 mAh
કિંમત
₹59999

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
વીવો Z1x NA21990
વીવો Y90 16GB NA6999
વીવો U10 64 GB amazon9990
વીવો U10 32GB amazon8990
વીવો NEX 3 NA29999
વીવો NEX 3 5G 256GB NA59999
વીવો U10 NA10990
વીવો Z1x 128GB flipkart18990
વીવો V17 PRO paytm27990
વીવો NEX 3 5G NA59999
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ (1)

GODBLESS IMPORT/EXPORT COMMUNICATION +2348144277263, OCTOBER, NOVEMBER AND DECEMBER PRICE LIST: we Offer you new phones no affordable price, call +2348144277263 or whatsapp to order for any of our product and get an instant GIFT like……. Android phone, T-Shirt, power bank, selfie stick, headphone, 32GB memory card, we make delivery nationwide, your product arrive in 24 hours form booking time to the address you provide for delivery. Available Product, Samsung galaxy, Iphones, Nokia, Gionee, Tecno, Infinix, INFINIX PRODUCTS Infinix hot 8 (4gb/64gb) N45,000 Infinix Hot 7 (1gb/16gb) N31,000 infinix Hot 7 (2gb/32) N34,000 Infinix Hot 7 pro(3gb/32gb) N40,000 Infinix hot 6X (2gb/16gb) N39,000 Infinix Hot 6X (3gb/32gb) N43,000 Infinix Hot 6: N30,800 Infinix Hot 6 Pro: N38,000. Infinix Hot 5 Pro: N36,500. Infinix Hot 5: N29,600 Infinix Hot 4: N28,000. Infinix Hot 4 Pro: N33,000. Infinix Note 4: N39,000. Infinix Note 4 (3GB, 32GB): N43,500 Infinix note 5 N48,000 Infinix note 5 stylus N53,000 Infinix note 6 N60,000 Infinix Smart: N24,600. Infinix smart 2 N28,000 Infinix smart 2 pro N34,00 Infinix smart 3 plus 38,000 Infinix Zero 4: = N57,500. Infinix Zero 4 Plus: = N65,000. Infinix Hot S3: N40,200. Infinix Hot S4: N42,000 Inifinix hot S4 pro N49,000Infinix hot S5 N45,000 Infinix hot s3x N49,000 Infinix Zero 5: N86,500. Infinix Zero 5 Pro: N95,000.Infinix zero 6 N90,000 Infinix Zero 6 pro 100,000 Infinix Hot S: N55,000. TECNO PRODUCTS. Tecno Pouvoir 2: N35,000. Tecno pouvoir 2 pro: N40,000 Tecno pouvoir 3 lite 25,000 Tecno pouvoir 3 N39,0000 Tecno pouvoir 3 plus 45,000 Tecno POP 1 :N17,000 Tecno POP 1 Pro N20,000 Tecno pop 2 N23,000 Tecno pop 2 power N26,000 Tecno Camon i4 (2gb/32gb) N40,000 Tecno Camon i4 (3gb/32gb) N45,000 Tecno Camon i4 pro (4gb/64gb) N49,000 Tecno Camon X: N40,900. Tecno Camon X Pro: N54,500. Tecno Camon 11: (4gb Ram) N40,000 Tecno camon 11 pro (6gb Ram) N49,000 Tecno Camon 12 air (3gb ram) N39,000 Tecno Camon 12 (4gb ram) N45,000 Tecno Camon 12 (6gb ram) N54,000 Tecno L9: 36,000. Tecno L9 Plus: 42,000 Tecno spark 3 : N30,000 Tecno spark 3 pro N34,000 Tecno spark 4 air N38,000 Tecno Spark K7: N26,900. Tecno spark k7 plus N30,000 Tecno Spark 2 (KA7): N28,000. Tecno Spark Plus (K9): N33,000. Tecno spark CM N40,000 Tecno Phantom 8: N50,800. Tecno phantom 9: N75,000 Tecno Camon CX: N42,400. Tecno Camon CX Air: N38,000. Tecno camon I sky : N38,000 Tecno Camon CM: N40,400. Tecno PhonePad 3: N48,500. Tecno PhonePad 7E: N34,000. Tecno Camon C9: N32,000 Naira. Tecno L8 Lite: N24,800. Tecno L8 Plus: N32,500. Tecno DroiPad 10 Pro II: N85,000. Tecno Droipad 10D 56,000 Tecno DroidPad 7D: N22,500. Tecno 7C Pro: N20,500. Tecno W4: N25,000. Tecno W3 LTE: N20,500. Tecno W1: N9,200. Tecno W2: N11,200. Tecno W5 Lite: N22,500. Tecno W5: N28,000 Tecno WX3 LTE: N20,000. Tecno WX3 Pro: N23,500. Tecno wx4 N27,000 Tecno wx4 pro N32,000 TECNO i3. N19,500 TECNO i3 PRO, N23,500 TECNO i5. N27,000 TECNO i5 PRO. N30,500 TECNO i7. N35,500 Tecno Y2: N12,300. All product are available call or whatsapp +2348144277263 for more info and for Bookings,Days of delivery—-Monday – Saturday. BUY WITH CONFIDENCE!!! QUALITY GUARANTEED. You will not be disappointed, that’s what we can guaranteed. No text please apart from whatsapp chat and don’t call for silly offer. GODBLESS IMPORT/EXPORT COMMUNICATION.

Sample Jelani Posted On(gujrati)Oct 19, 2019
likedislike. Reply flag  Report Abuse(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements