વીવો મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
67

વીવો NEX 3

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.89" (1080 x 2256)
 • કેમેરા64 + 13 + 13 | 16 MP
 • મેમરી128GB/8GB
 • બેટરી4500 mAh
કિંમત
₹29999

વીવો NEX 3 5G 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.89" (1080 X 2256)
 • કેમેરા64 + 13 + 13 | 16 MP
 • મેમરી256GB/8 GB
 • બેટરી4500 mAh
કિંમત
₹59999
SPECS.SCORE
26

વીવો U10

 • સ્ક્રીનનુ કદNA
 • કેમેરાNA
 • મેમરી64 GB/4 GB
 • બેટરી4500 mAh
કિંમત
₹9999
advertisements

વીવો Z1x 128GB

₹18990
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.38 MP | NA
 • કેમેરા8 + 48 + 2 | 32 MP
 • મેમરી128GB/6GB
 • બેટરી4500 mAh
₹ 18990
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
34

વીવો V17 PRO

 • સ્ક્રીનનુ કદNA
 • કેમેરાNA
 • મેમરી64GB/4 GB
 • બેટરીNA
કિંમત
₹20000
SPECS.SCORE
68

વીવો NEX 3 5G

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.89" (1080 X 2256)
 • કેમેરા64 + 13 + 13 | 16 MP
 • મેમરી128 GB/8 GB
 • બેટરી4500 mAh
કિંમત
₹59999
SPECS.SCORE
21

વીવો Z1x

₹16990
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.38 MP | NA
 • કેમેરા8 + 48 + 2 | 32 MP
 • મેમરી64GB/6GB
 • બેટરી4500 mAh
₹ 16990
advertisements
SPECS.SCORE
68

વીવો V17 Neo

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.38" (1080 X 2340)
 • કેમેરા16 + 8 + 2 | 32 MP
 • મેમરી128GB/6 GB
 • બેટરી4500 mAh
કિંમત
₹15000
SPECS.SCORE
69

વીવો iQOO Pro

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.41" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 13 + 2 | 12 MP
 • મેમરી128GB/8 GB
 • બેટરી4500 mAh
કિંમત
₹20000
SPECS.SCORE
69

વીવો iQOO Pro 5G

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.41" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 13 + 12 | 12 MP
 • મેમરી128GB/8 GB
 • બેટરી4500 mAh
કિંમત
₹50000

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
વીવો NEX 3 NA29999
વીવો NEX 3 5G 256GB NA59999
વીવો U10 NA9999
વીવો Z1x 128GB flipkart18990
વીવો V17 PRO NA20000
વીવો NEX 3 5G NA59999
વીવો Z1x flipkart16990
વીવો V17 Neo NA15000
વીવો iQOO Pro NA20000
વીવો iQOO Pro 5G NA50000
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements