યૂ.એમ.આઈ. મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
33

યૂ.એમ.આઈ. X1

 • સ્ક્રીનનુ કદ4.5" (720 x 1280)
 • કેમેરા8 | 2 MP
 • મેમરી4 GB/1 GB
 • બેટરી1750 mAh
કિંમત
₹9999
SPECS.SCORE
45

યૂ.એમ.આઈ. Hammer

 • સ્ક્રીનનુ કદ5" (720 x 1280)
 • કેમેરા13 | 3.2 MP
 • મેમરી16 GB/2 GB
 • બેટરી2250 mAh
કિંમત
₹10999

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
યૂ.એમ.આઈ. X1 NA9999
યૂ.એમ.આઈ. Hammer NA10999
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements