ઓપ્પો મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for

ઓપ્પો Reno 2

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.43" (1080 x 2400)
 • કેમેરા48 + 8 + 2 | 16 MP
 • મેમરી128GB/8 GB
 • બેટરી4065 mAh
SPECS.SCORE
33

ઓપ્પો A73s

 • સ્ક્રીનનુ કદ6" (1080x2160 pixels)
 • કેમેરા13MP | 8MP MP
 • મેમરી64GB/4GB
 • બેટરી3410mAh mAh
SPECS.SCORE
12

ઓપ્પો A1s

 • સ્ક્રીનનુ કદNA
 • કેમેરાNA
 • મેમરીNA
 • બેટરીNA
advertisements

ઓપ્પો Reno Z 128GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 5 | 32 MP
 • મેમરી128GB/6GB
 • બેટરી4035 mAh
કિંમત
₹25200
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
78

ઓપ્પો Reno 10x zoom 256GB

₹46491
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.6" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 13 + 8 | 16 MP
 • મેમરી256GB/8GB
 • બેટરી4065 mAh
₹ 46491
SPECS.SCORE
70

ઓપ્પો K3 64GB

₹16990
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5" (1080 X 2340)
 • કેમેરા16 + 2 | 16 MP
 • મેમરી64GB/6GB
 • બેટરી3765 mAh
₹ 16990
SPECS.SCORE
69

ઓપ્પો A9x

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.53" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 2 | 16 MP
 • મેમરી128GB/6GB
 • બેટરી4020 mAh
કિંમત
₹18300
advertisements
SPECS.SCORE
72

ઓપ્પો Reno Z

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 5 | 32 MP
 • મેમરી256GB/6GB
 • બેટરી4035 mAh
કિંમત
₹25200
SPECS.SCORE
70

ઓપ્પો K3

₹19990
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5" (1080 X 2340)
 • કેમેરા16 + 2 | 16 MP
 • મેમરી128GB/8GB
 • બેટરી3765 mAh
₹ 19990
SPECS.SCORE
68

ઓપ્પો Reno 5G

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.6" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 13 + 8 | 16 MP
 • મેમરી256GB/8GB
 • બેટરીNA mAh
કિંમત
₹69000

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
ઓપ્પો Reno 2 NANA
ઓપ્પો A73s NANA
ઓપ્પો A1s NANA
ઓપ્પો Reno Z 128GB NA25200
ઓપ્પો Reno 10x zoom 256GB paytm46491
ઓપ્પો K3 64GB amazon16990
ઓપ્પો A9x NA18300
ઓપ્પો Reno Z NA25200
ઓપ્પો K3 amazon19990
ઓપ્પો Reno 5G NA69000
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements