ઓપ્પો મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for

ઓપ્પો K5 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 x 2340)
 • કેમેરા64 + 8 + 2 + 2 | 32 MP
 • મેમરી256GB/8 GB
 • બેટરી3920 mAh
કિંમત
₹20900

ઓપ્પો Reno Ace 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5" (1080 x 2400)
 • કેમેરા48 + 13 + 8 + 2 | 16 MP
 • મેમરી256GB/12 GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹19999
SPECS.SCORE
68

ઓપ્પો A11

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5" (720 X 1600)
 • કેમેરા48 + 8 + 2 + 2 | 16 MP
 • મેમરી128GB/4 GB
 • બેટરી5000 mAh
કિંમત
₹15100
advertisements

ઓપ્પો K5

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 x 2340)
 • કેમેરા64 + 8 + 2 + 2 | 32 MP
 • મેમરી128GB/8 GB
 • બેટરી3920 mAh
કિંમત
₹20900
PopularFilter(gujrati)

ઓપ્પો A11x

 • સ્ક્રીનનુ કદNA
 • કેમેરાNA
 • મેમરીNA
 • બેટરીNA
કિંમત
₹18000
SPECS.SCORE
49

ઓપ્પો A11x

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5 MP | NA
 • કેમેરા48 + 8 + 2 + 2 | 16 MP
 • મેમરી128GB/8 GB
 • બેટરી5000 mAh
કિંમત
₹18000
SPECS.SCORE
46

ઓપ્પો A9s

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5 MP | NA
 • કેમેરાNA
 • મેમરી128GB/4 GB
 • બેટરી4880 mAh
advertisements
SPECS.SCORE
31

ઓપ્પો Reno Ace

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5" (1080 x 2400)
 • કેમેરા48 + 13 + 8 + 2 | 16 MP
 • મેમરી128GB/8 GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹19999
SPECS.SCORE
43

ઓપ્પો A5 2020 4GB

₹12871
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5 MP | NA
 • કેમેરા12 + 8 + 2 + 2 | 8 MP
 • મેમરી64GB/4 GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 12871
SPECS.SCORE
43

ઓપ્પો A5 2020

₹13990
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.5 MP | NA
 • કેમેરા12 + 8 + 2 + 2 | 8 MP
 • મેમરી64GB/3 GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 13990

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
ઓપ્પો K5 256GB NA20900
ઓપ્પો Reno Ace 256GB NA19999
ઓપ્પો A11 NA15100
ઓપ્પો K5 NA20900
ઓપ્પો A11x NA18000
ઓપ્પો A11x NA18000
ઓપ્પો A9s NANA
ઓપ્પો Reno Ace NA19999
ઓપ્પો A5 2020 4GB paytm12871
ઓપ્પો A5 2020 amazon13990
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ (1)

GODBLESS IMPORT/EXPORT COMMUNICATION +2348144277263, OCTOBER, NOVEMBER AND DECEMBER PRICE LIST: we Offer you new phones no affordable price, call +2348144277263 or whatsapp to order for any of our product and get an instant GIFT like……. Android phone, T-Shirt, power bank, selfie stick, headphone, 32GB memory card, we make delivery nationwide, your product arrive in 24 hours form booking time to the address you provide for delivery. Available Product, Samsung galaxy, Iphones, Nokia, Gionee, Tecno, Infinix, INFINIX PRODUCTS Infinix hot 8 (4gb/64gb) N45,000 Infinix Hot 7 (1gb/16gb) N31,000 infinix Hot 7 (2gb/32) N34,000 Infinix Hot 7 pro(3gb/32gb) N40,000 Infinix hot 6X (2gb/16gb) N39,000 Infinix Hot 6X (3gb/32gb) N43,000 Infinix Hot 6: N30,800 Infinix Hot 6 Pro: N38,000. Infinix Hot 5 Pro: N36,500. Infinix Hot 5: N29,600 Infinix Hot 4: N28,000. Infinix Hot 4 Pro: N33,000. Infinix Note 4: N39,000. Infinix Note 4 (3GB, 32GB): N43,500 Infinix note 5 N48,000 Infinix note 5 stylus N53,000 Infinix note 6 N60,000 Infinix Smart: N24,600. Infinix smart 2 N28,000 Infinix smart 2 pro N34,00 Infinix smart 3 plus 38,000 Infinix Zero 4: = N57,500. Infinix Zero 4 Plus: = N65,000. Infinix Hot S3: N40,200. Infinix Hot S4: N42,000 Inifinix hot S4 pro N49,000Infinix hot S5 N45,000 Infinix hot s3x N49,000 Infinix Zero 5: N86,500. Infinix Zero 5 Pro: N95,000.Infinix zero 6 N90,000 Infinix Zero 6 pro 100,000 Infinix Hot S: N55,000. TECNO PRODUCTS. Tecno Pouvoir 2: N35,000. Tecno pouvoir 2 pro: N40,000 Tecno pouvoir 3 lite 25,000 Tecno pouvoir 3 N39,0000 Tecno pouvoir 3 plus 45,000 Tecno POP 1 :N17,000 Tecno POP 1 Pro N20,000 Tecno pop 2 N23,000 Tecno pop 2 power N26,000 Tecno Camon i4 (2gb/32gb) N40,000 Tecno Camon i4 (3gb/32gb) N45,000 Tecno Camon i4 pro (4gb/64gb) N49,000 Tecno Camon X: N40,900. Tecno Camon X Pro: N54,500. Tecno Camon 11: (4gb Ram) N40,000 Tecno camon 11 pro (6gb Ram) N49,000 Tecno Camon 12 air (3gb ram) N39,000 Tecno Camon 12 (4gb ram) N45,000 Tecno Camon 12 (6gb ram) N54,000 Tecno L9: 36,000. Tecno L9 Plus: 42,000 Tecno spark 3 : N30,000 Tecno spark 3 pro N34,000 Tecno spark 4 air N38,000 Tecno Spark K7: N26,900. Tecno spark k7 plus N30,000 Tecno Spark 2 (KA7): N28,000. Tecno Spark Plus (K9): N33,000. Tecno spark CM N40,000 Tecno Phantom 8: N50,800. Tecno phantom 9: N75,000 Tecno Camon CX: N42,400. Tecno Camon CX Air: N38,000. Tecno camon I sky : N38,000 Tecno Camon CM: N40,400. Tecno PhonePad 3: N48,500. Tecno PhonePad 7E: N34,000. Tecno Camon C9: N32,000 Naira. Tecno L8 Lite: N24,800. Tecno L8 Plus: N32,500. Tecno DroiPad 10 Pro II: N85,000. Tecno Droipad 10D 56,000 Tecno DroidPad 7D: N22,500. Tecno 7C Pro: N20,500. Tecno W4: N25,000. Tecno W3 LTE: N20,500. Tecno W1: N9,200. Tecno W2: N11,200. Tecno W5 Lite: N22,500. Tecno W5: N28,000 Tecno WX3 LTE: N20,000. Tecno WX3 Pro: N23,500. Tecno wx4 N27,000 Tecno wx4 pro N32,000 TECNO i3. N19,500 TECNO i3 PRO, N23,500 TECNO i5. N27,000 TECNO i5 PRO. N30,500 TECNO i7. N35,500 Tecno Y2: N12,300. All product are available call or whatsapp +2348144277263 for more info and for Bookings,Days of delivery—-Monday – Saturday. BUY WITH CONFIDENCE!!! QUALITY GUARANTEED. You will not be disappointed, that’s what we can guaranteed. No text please apart from whatsapp chat and don’t call for silly offer. GODBLESS IMPORT/EXPORT COMMUNICATION.

Sample Jelani Posted On(gujrati)Oct 19, 2019
likedislike. Reply flag  Report Abuse(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements