વનપ્લસ મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
37

વનપ્લસ 7T

 • સ્ક્રીનનુ કદNA
 • કેમેરાNA
 • મેમરી64GB/6GB
 • બેટરીNA
SPECS.SCORE
24

વનપ્લસ 7T Pro

 • સ્ક્રીનનુ કદNA
 • કેમેરાNA
 • મેમરી64GB/ NA
 • બેટરીNA
SPECS.SCORE
73

વનપ્લસ 7 Pro 12GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.67" (1440 X 3120)
 • કેમેરા48 + 16 + 8 | 16 MP
 • મેમરી256GB/12 GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹57999
advertisements
SPECS.SCORE
72

વનપ્લસ 7 256GB

₹37999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 5 | 16 MP
 • મેમરી256GB/8GB
 • બેટરી3700 mAh
₹ 37999
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
74

વનપ્લસ 7 128GB

₹32999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 5 | 16 MP
 • મેમરી128GB/6GB
 • બેટરી3700 mAh
₹ 32999
SPECS.SCORE
74

વનપ્લસ 7 Pro 256GB

₹57999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.7" (3120 x 1440)
 • કેમેરા48 + 16 + 8 | 16 MP
 • મેમરી256GB/8GB
 • બેટરી4000 mAh
₹ 57999
SPECS.SCORE
72

વનપ્લસ 7 Pro 128GB

₹48999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.7" (3120 x 1440)
 • કેમેરા48 + 16 + 8 | 16 MP
 • મેમરી128GB/8GB
 • બેટરી4000 mAh
₹ 48999
advertisements
SPECS.SCORE
28

વનપ્લસ 7 Pro

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.7" (3120 x 1440)
 • કેમેરા48 | 16 MP
 • મેમરીNA/12GB
 • બેટરી4000 mAh
SPECS.SCORE
78

વનપ્લસ 6T McLaren Edition

₹41999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.41" (1080 X 2340)
 • કેમેરા16 + 20 | 16 MP
 • મેમરી256GB/10 GB
 • બેટરી3700 mAh
₹ 41999
SPECS.SCORE
73

વનપ્લસ 7

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.41" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 5 | 16 MP
 • મેમરી64 GB/6GB
 • બેટરી3700 mAh

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
વનપ્લસ 7T NANA
વનપ્લસ 7T Pro NANA
વનપ્લસ 7 Pro 12GB NA57999
વનપ્લસ 7 256GB amazon37999
વનપ્લસ 7 128GB amazon32999
વનપ્લસ 7 Pro 256GB amazon57999
વનપ્લસ 7 Pro 128GB amazon48999
વનપ્લસ 7 Pro NANA
વનપ્લસ 6T McLaren Edition amazon41999
વનપ્લસ 7 NANA
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements