નોકિયા મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for

નોકિયા 110 (2019)

 • સ્ક્રીનનુ કદNA
 • કેમેરાNA
 • મેમરીNA
 • બેટરીNA
કિંમત
₹1400
SPECS.SCORE
33

નોકિયા 2720 Flip

 • સ્ક્રીનનુ કદ2.8" (240 X 320)
 • કેમેરા2 | NA MP
 • મેમરી4 GB/512 MB
 • બેટરી1500 mAh
કિંમત
₹7000
SPECS.SCORE
63

નોકિયા 6.2 64GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.3" (1080 X 2280)
 • કેમેરા16 + 8 + 5 | 8 MP
 • મેમરી64GB/4 GB
 • બેટરી3500 mAh
કિંમત
₹18999
advertisements

નોકિયા 6.2 32GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.3" (1080 X 2280)
 • કેમેરા16 + 8 + 5 | 8 MP
 • મેમરી32GB/3 GB
 • બેટરી3500 mAh
કિંમત
₹18999
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
65

નોકિયા 7.2 128GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.3" (1080 x 2280)
 • કેમેરા48 + 8 + 5 | 20 MP
 • મેમરી128GB/6 GB
 • બેટરી3500 mAh
કિંમત
₹10000
SPECS.SCORE
34

નોકિયા 800 Tough

 • સ્ક્રીનનુ કદ2.4" (240 X 320)
 • કેમેરા2 | NA MP
 • મેમરીNA/512 MB
 • બેટરી2100 mAh
કિંમત
₹2999

નોકિયા 7.2

 • સ્ક્રીનનુ કદ6" (NA)
 • કેમેરા48 + 8 + 5 | NA
 • મેમરી64GB/ NA
 • બેટરીNA mAh
કિંમત
₹10000
advertisements
SPECS.SCORE
31

નોકિયા 7.2

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.3" (1080 x 2280)
 • કેમેરા48 + 8 + 5 | 20 MP
 • મેમરી64GB/4 GB
 • બેટરી3500 mAh
કિંમત
₹10000
SPECS.SCORE
24

નોકિયા 8.2

 • સ્ક્રીનનુ કદNA
 • કેમેરાNA | 32 MP
 • મેમરી256GB/ NA
 • બેટરીNA
કિંમત
₹15000
SPECS.SCORE
24

નોકિયા 105 (2019)

₹999
 • સ્ક્રીનનુ કદ1.77" (120 X 160)
 • કેમેરાNA | NA MP
 • મેમરી4 MB/4 MB
 • બેટરી800 mAh
₹ 999

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
નોકિયા 110 (2019) NA1400
નોકિયા 2720 Flip NA7000
નોકિયા 6.2 64GB NA18999
નોકિયા 6.2 32GB NA18999
નોકિયા 7.2 128GB NA10000
નોકિયા 800 Tough NA2999
નોકિયા 7.2 NA10000
નોકિયા 7.2 NA10000
નોકિયા 8.2 NA15000
નોકિયા 105 (2019) flipkart999
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements