લેનોવો મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
62

લેનોવો A6 Note 32GB

₹7999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.09" (720 X 1560)
 • કેમેરા13 + 2 | 5 MP
 • મેમરી32GB/3 GB
 • બેટરી4000 mAh
₹ 7999

લેનોવો K10 Note 128GB

₹15999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.3" (1080 X 2340)
 • કેમેરા16 + 5 + 8 | 16 MP
 • મેમરી128GB/6 GB
 • બેટરી4050 mAh
₹ 15999

લેનોવો K10 Note

₹13999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.3" (1080 X 2340)
 • કેમેરા16 + 5 + 8 | 16 MP
 • મેમરી64GB/4 GB
 • બેટરી4050 mAh
₹ 13999
advertisements
SPECS.SCORE
60

લેનોવો A6 Note

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.09" (720 X 1560)
 • કેમેરા13 + 2 | 5 MP
 • મેમરી16GB/2GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹7999
PopularFilter(gujrati)

લેનોવો Tab V7 32GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.95" (1080 x 2160)
 • કેમેરા13 | 5 MP
 • મેમરી32GB/4GB
 • બેટરી5180 mAh
કિંમત
₹12990
SPECS.SCORE
71

લેનોવો Z6 128GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080 X 2340)
 • કેમેરા24 + 8 + 5 | 16 MP
 • મેમરી128GB/8GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹19000
SPECS.SCORE
71

લેનોવો Z6

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080 X 2340)
 • કેમેરા24 + 8 + 5 | 16 MP
 • મેમરી64GB/6GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹19000
advertisements
SPECS.SCORE
71

લેનોવો Z6 Pro 5G 512GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48+8+16+2 | 32 MP
 • મેમરી512GB/12GB
 • બેટરી4000 mAh
SPECS.SCORE
60

લેનોવો Z6 Pro 5G 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48+8+16+2 | 32 MP
 • મેમરી256GB/8GB
 • બેટરી4000 mAh
SPECS.SCORE
72

લેનોવો Z6 Pro 5G

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48+8+16+2 | 32 MP
 • મેમરી128GB/6GB
 • બેટરી4000 mAh

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
લેનોવો A6 Note 32GB flipkart7999
લેનોવો K10 Note 128GB flipkart15999
લેનોવો K10 Note flipkart13999
લેનોવો A6 Note NA7999
લેનોવો Tab V7 32GB NA12990
લેનોવો Z6 128GB NA19000
લેનોવો Z6 NA19000
લેનોવો Z6 Pro 5G 512GB NANA
લેનોવો Z6 Pro 5G 256GB NANA
લેનોવો Z6 Pro 5G NANA
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements