લેનોવો android મોબાઇલ ફોન in India લેટેસ્ટ

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
61

લેનોવો K10 Plus

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.22" (1080 X 2340)
 • કેમેરા13 + 8 + 5 | 16 MP
 • મેમરી64GB/4 GB
 • બેટરી4050 mAh
કિંમત
₹10999
SPECS.SCORE
62

લેનોવો A6 Note 32GB

₹6999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.09" (720 X 1560)
 • કેમેરા13 + 2 | 5 MP
 • મેમરી32GB/3 GB
 • બેટરી4000 mAh
₹ 6999

લેનોવો K10 Note 128GB

₹14999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.3" (1080 X 2340)
 • કેમેરા16 + 5 + 8 | 16 MP
 • મેમરી128GB/6 GB
 • બેટરી4050 mAh
₹ 14999
advertisements

લેનોવો K10 Note

₹11999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.3" (1080 X 2340)
 • કેમેરા16 + 5 + 8 | 16 MP
 • મેમરી64GB/4 GB
 • બેટરી4050 mAh
₹ 11999
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
60

લેનોવો A6 Note

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.09" (720 X 1560)
 • કેમેરા13 + 2 | 5 MP
 • મેમરી16GB/2GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹7999

લેનોવો Tab V7 32GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.95" (1080 x 2160)
 • કેમેરા13 | 5 MP
 • મેમરી32GB/4GB
 • બેટરી5180 mAh
કિંમત
₹12990
SPECS.SCORE
71

લેનોવો Z6 128GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080 X 2340)
 • કેમેરા24 + 8 + 5 | 16 MP
 • મેમરી128GB/8GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹19000
advertisements
SPECS.SCORE
71

લેનોવો Z6

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080 X 2340)
 • કેમેરા24 + 8 + 5 | 16 MP
 • મેમરી64GB/6GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹19000
SPECS.SCORE
71

લેનોવો Z6 Pro 5G 512GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48+8+16+2 | 32 MP
 • મેમરી512GB/12GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹79000
SPECS.SCORE
60

લેનોવો Z6 Pro 5G 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.39" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48+8+16+2 | 32 MP
 • મેમરી256GB/8GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹79000

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
લેનોવો K10 Plus NA10999
લેનોવો A6 Note 32GB flipkart6999
લેનોવો K10 Note 128GB flipkart14999
લેનોવો K10 Note flipkart11999
લેનોવો A6 Note NA7999
લેનોવો Tab V7 32GB NA12990
લેનોવો Z6 128GB NA19000
લેનોવો Z6 NA19000
લેનોવો Z6 Pro 5G 512GB NA79000
લેનોવો Z6 Pro 5G 256GB NA79000
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements