લિ ઈકો મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
70

લિ ઈકો X10 64GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (1440 x 2560)
 • કેમેરા12 & 12 MP | 16 & 16 MP
 • મેમરી64GB/4 & 6 GB
 • બેટરી3000 mAh
SPECS.SCORE
70

લિ ઈકો Le Pro 3 6GB 128GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (1080 x 1920)
 • કેમેરા16 | 8 MP
 • મેમરી128GB/6 GB
 • બેટરી4070 mAh
કિંમત
₹20100
SPECS.SCORE
65

લિ ઈકો Cool1 Dual 4GB 64GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (1080 x 1920)
 • કેમેરા13 + 13 MP | 8 MP
 • મેમરી64GB/4 GB
 • બેટરી4060 mAh
advertisements
SPECS.SCORE
60

લિ ઈકો Le 2 64GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (1080 x 1920)
 • કેમેરા16 | 8 MP
 • મેમરી64GB/3 GB
 • બેટરી3000 mAh
કિંમત
₹11999
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
69

લિ ઈકો Le Pro 3 Al Edition 64GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (1080 x 1920)
 • કેમેરા13 + 13 MP | 8 MP
 • મેમરી64 GB/4 GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹22400
SPECS.SCORE
68

લિ ઈકો Le Pro 3 Al Edition 32GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (1080 x 1920)
 • કેમેરા13 + 13 MP | 8 MP
 • મેમરી32 GB/4 GB
 • બેટરી4000 mAh
કિંમત
₹16800
SPECS.SCORE
24

લિ ઈકો Le Pro 4

 • સ્ક્રીનનુ કદN/A" (N/A)
 • કેમેરાN/A | N/A MP
 • મેમરી64 GB/6 GB
 • બેટરી4000 mAh
advertisements
SPECS.SCORE
59

લિ ઈકો Le Pro 3 Elite Edition

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (1080 x 1920)
 • કેમેરા16 | 8 MP
 • મેમરી32 GB/4 GB
 • બેટરી4070 mAh
કિંમત
₹16400
SPECS.SCORE
70

લિ ઈકો X10

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (1440 x 2560)
 • કેમેરા12 & 12 MP | 16 & 16 MP
 • મેમરી32GB & 64GB/4 & 6 GB
 • બેટરી3000 mAh
SPECS.SCORE
46

લિ ઈકો LEX920

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.3" (1440 x 2560)
 • કેમેરા22.5 | 8 MP
 • મેમરી64 GB/4 GB
 • બેટરી3400 mAh

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
લિ ઈકો X10 64GB NANA
લિ ઈકો Le Pro 3 6GB 128GB NA20100
લિ ઈકો Cool1 Dual 4GB 64GB NANA
લિ ઈકો Le 2 64GB NA11999
લિ ઈકો Le Pro 3 Al Edition 64GB NA22400
લિ ઈકો Le Pro 3 Al Edition 32GB NA16800
લિ ઈકો Le Pro 4 NANA
લિ ઈકો Le Pro 3 Elite Edition NA16400
લિ ઈકો X10 NANA
લિ ઈકો LEX920 NANA
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements