લેટેસ્ટ માઈક્રોમેક્સ મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
35
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.09" (720 X 1560)
 • કેમેરા13 + 2 MP | 5 MP
 • મેમરી32GB/3GB
 • બેટરી3950 mAh
કિંમત
₹9999
SPECS.SCORE
27
₹4630
 • સ્ક્રીનનુ કદ5.45" (NA)
 • કેમેરા5 | 5 MP
 • મેમરી16GB/2GB
 • બેટરી2200 mAh
₹ 4630
SPECS.SCORE
46
₹5830
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.19" (720 X 1500)
 • કેમેરા13 + 5 | 8 MP
 • મેમરી32 GB/2 GB
 • બેટરી4000 mAh
₹ 5830
advertisements
SPECS.SCORE
49
₹6970
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.19" (720 x 1500)
 • કેમેરા13 + 5 | 16 MP
 • મેમરી32 GB/3 GB
 • બેટરી4000 mAh
₹ 6970
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
30
₹3407
 • સ્ક્રીનનુ કદ5" (NA)
 • કેમેરા5 | 2 MP
 • મેમરી8 GB/1 GB
 • બેટરી2000 mAh
₹ 3407
SPECS.SCORE
35
₹4990
 • સ્ક્રીનનુ કદNA" (NA)
 • કેમેરા5 | 5 MP
 • મેમરી16GB/1 GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 4990
SPECS.SCORE
32
₹2999
 • સ્ક્રીનનુ કદ5" (480 x 854)
 • કેમેરા5 | 2 MP
 • મેમરી8 GB/1 GB
 • બેટરી2000 mAh
₹ 2999
advertisements
SPECS.SCORE
34
₹3999
 • સ્ક્રીનનુ કદ5.45" (720x1440)
 • કેમેરા13 | 5 MP
 • મેમરી16GB/2 GB
 • બેટરી4000 mAh
₹ 3999
SPECS.SCORE
36
₹3990
 • સ્ક્રીનનુ કદ4.5" (480 x 854)
 • કેમેરા5 | 5 MP
 • મેમરી8 GB/1 GB
 • બેટરી2000 mAh
₹ 3990
SPECS.SCORE
37
₹4499
 • સ્ક્રીનનુ કદ5.2" (1280 X 720)
 • કેમેરા13 | 5 MP
 • મેમરી32 GB/3 GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 4499

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
માઈક્રોમેક્સ iOne Note NA9999
માઈક્રોમેક્સ iOne amazon4630
માઈક્રોમેક્સ Infinity N11 amazon5830
માઈક્રોમેક્સ Infinity N12 amazon6970
માઈક્રોમેક્સ Bharat 4 Diwali Edition paytm3407
માઈક્રોમેક્સ Bharat 5 Infinity Edition amazon4990
માઈક્રોમેક્સ Spark Go flipkart2999
માઈક્રોમેક્સ Yu Ace 16GB flipkart3999
માઈક્રોમેક્સ Bharat Go flipkart3990
માઈક્રોમેક્સ Bharat 5 Pro flipkart4499
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements