લેટેસ્ટ લેપટોપ

 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
 • OS Windows 10 Home
 • ડિસ્પ્લે 14" (1920 x 1080)
 • પ્રોસેસર Intel 8th Gen Core i5 | NA
 • મેમરી 512 GB SSD/8GB DDR3
 • OS Windows 10 Home
 • ડિસ્પ્લે 13.3" (1920 x 1080)
 • પ્રોસેસર 8th generation Intel Core i7-8500Y | 1.5 GHz
 • મેમરી 1 TB NVMe SSD/16GB NA
કિંમત₹199990
 • OS Windows 10
 • ડિસ્પ્લે 15.6" (1920 x 1080)
 • પ્રોસેસર 9th-generation Intel Core i7 | 2.6 GHz
 • મેમરી 1 TB SATA/6GB DDR4 SDRAM
કિંમત₹84999
advertisements
 • OS Windows 10
 • ડિસ્પ્લે 17" (1920 X 1080)
 • પ્રોસેસર NA
કિંમત₹249999
 • OS Windows 10 Home
 • ડિસ્પ્લે 15.6" (1920 X 1080)
 • પ્રોસેસર Intel Core i7 8th Gen i7-8750H | NA
 • મેમરી 512 GB SATA/8GB GDDR6
કિંમત₹165999
 • OS Windows 10 Home
 • ડિસ્પ્લે 17.3" (3840 x 2160)
 • પ્રોસેસર Intel Core i7 9th Gen Core i7 | 2600 GHz
 • મેમરી 1 TB SATA/8GB GDDR6
કિંમત₹343332
 • OS Windows 10 Home
 • ડિસ્પ્લે 15.6" (1920 X 1080)
 • પ્રોસેસર 8th Gen Intel® Quad Core i7-8550U | NA
 • મેમરી 256 GB SSD/4GBGB DDR4
કિંમત₹34173
advertisements
 • OS Chrome
 • ડિસ્પ્લે 14 MP | NA
 • પ્રોસેસર Intel Core 8th Gen | NA
 • મેમરી 64 GB SSD/8GB DDR4
કિંમત₹44990
 • OS Windows 10 Home
 • ડિસ્પ્લે 15" (1920 X 1080)
 • પ્રોસેસર Up to 8th Gen Intel® Core™ i7 | NA
 • મેમરી 512 GB SSD/up to 12GB DDR4
કિંમત₹64990
 • OS Windows 10 Home
 • ડિસ્પ્લે 14" (1920 X 1080)
 • પ્રોસેસર Up to 8th Gen Intel® Core™ i7 | NA
 • મેમરી 512 GB SSD/12GB DDR4
કિંમત₹68990

LATEST Laptops LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
આસુસ VivoBook 14 X403FA NANA
એચ.પી. Spectre Folio LTE NA199990
એસર Nitro 7 NA84999
એસર Predator Helios 700 NA249999
એસર Predator Triton 500 NA165999
એસર Predator Triton 900 NA343332
લેનોવો Ideapad 330S NA34173
એચ.પી. Chromebook x360 NA44990
લેનોવો IdeaPad S540 15-inch NA64990
લેનોવો IdeaPad S540 NA68990
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ (1)

Top 10 Best Laptops are, 1. Dell-Alienware M17x. 2. Lenovo-ThinkPad W510. 3. Dell-Alienware M15x. 4. Toshiba-Qosmio G30. 5. Sony-VAIO VPCZ117GG/X. More Details to Check in Our Website:

Balamurugan S Posted On(gujrati)May 29, 2019
likedislike. Reply flag  Report Abuse(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements