આસુસ મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
69

આસુસ Zenfone Max Pro M1

₹11499
 • સ્ક્રીનનુ કદ5.99" (1080 X 2160)
 • કેમેરા16 + 5 | 16 MP
 • મેમરી64GB/6 GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 11499

આસુસ ROG Phone II 512GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.59" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | 24 MP
 • મેમરી512GB/12GB
 • બેટરી6000 mAh
કિંમત
₹10000

આસુસ ROG Phone II 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.59" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | 24 MP
 • મેમરી256GB/12GB
 • બેટરી6000 mAh
કિંમત
₹10000
advertisements
SPECS.SCORE
71

આસુસ ROG Phone 2

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.59" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | 24 MP
 • મેમરી128GB/12GB
 • બેટરી6000 mAh
કિંમત
₹75990
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
76

આસુસ 6z 256GB

₹39999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | 48 + 13 MP
 • મેમરી256GB/8GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 39999
SPECS.SCORE
71

આસુસ 6z 64GB

₹31999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | NA
 • મેમરી64GB/4GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 31999
SPECS.SCORE
52

આસુસ ZenFone 6 Edition 30

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | NA
 • મેમરી512GB/12GB
 • બેટરી5000 mAh
કિંમત
₹20000
advertisements
SPECS.SCORE
74

આસુસ ZenFone 6 2019 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | NA
 • મેમરી256GB/8GB
 • બેટરી5000 mAh
કિંમત
₹39100
SPECS.SCORE
74

આસુસ Zenfone 6z

₹34999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | NA
 • મેમરી128GB/6GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 34999
SPECS.SCORE
36

આસુસ ZenFone લાઈવ L2

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (720 X 1440)
 • કેમેરા8 | 5 MP
 • મેમરી16 GB/2 GB
 • બેટરી3000 mAh
કિંમત
₹10000

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
આસુસ Zenfone Max Pro M1 amazon11499
આસુસ ROG Phone II 512GB NA10000
આસુસ ROG Phone II 256GB NA10000
આસુસ ROG Phone 2 NA75990
આસુસ 6z 256GB flipkart39999
આસુસ 6z 64GB flipkart31999
આસુસ ZenFone 6 Edition 30 NA20000
આસુસ ZenFone 6 2019 256GB NA39100
આસુસ Zenfone 6z flipkart34999
આસુસ ZenFone લાઈવ L2 NA10000
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements