આસુસ મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
69

આસુસ Zenfone Max Pro M1

₹11499
 • સ્ક્રીનનુ કદ5.99" (1080 X 2160)
 • કેમેરા16 + 5 | 16 MP
 • મેમરી64GB/6 GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 11499
SPECS.SCORE
71

આસુસ ROG Phone II 512GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.59" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | 24 MP
 • મેમરી512GB/12GB
 • બેટરી6000 mAh
કિંમત
₹59999

આસુસ ROG Phone II 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.59" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | 24 MP
 • મેમરી256GB/12GB
 • બેટરી6000 mAh
કિંમત
₹10000
advertisements
SPECS.SCORE
73

આસુસ ROG Phone 2

₹37999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.59" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | 24 MP
 • મેમરી128GB/8 GB
 • બેટરી6000 mAh
₹ 37999
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
76

આસુસ 6z 256GB

₹34999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | 48 + 13 MP
 • મેમરી256GB/8GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 34999
SPECS.SCORE
71

આસુસ 6z 64GB

₹31999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | NA
 • મેમરી64GB/4GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 31999
SPECS.SCORE
52

આસુસ ZenFone 6 Edition 30

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | NA
 • મેમરી512GB/12GB
 • બેટરી5000 mAh
કિંમત
₹20000
advertisements
SPECS.SCORE
74

આસુસ ZenFone 6 2019 256GB

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 x 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | NA
 • મેમરી256GB/8GB
 • બેટરી5000 mAh
કિંમત
₹39100
SPECS.SCORE
74

આસુસ Zenfone 6z

₹28999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.4" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 13 | NA
 • મેમરી128GB/6GB
 • બેટરી5000 mAh
₹ 28999
SPECS.SCORE
36

આસુસ ZenFone લાઈવ L2

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (720 X 1440)
 • કેમેરા8 | 5 MP
 • મેમરી16 GB/2 GB
 • બેટરી3000 mAh
કિંમત
₹10000

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
આસુસ Zenfone Max Pro M1 amazon11499
આસુસ ROG Phone II 512GB NA59999
આસુસ ROG Phone II 256GB NA10000
આસુસ ROG Phone 2 flipkart37999
આસુસ 6z 256GB flipkart34999
આસુસ 6z 64GB flipkart31999
આસુસ ZenFone 6 Edition 30 NA20000
આસુસ ZenFone 6 2019 256GB NA39100
આસુસ Zenfone 6z flipkart28999
આસુસ ZenFone લાઈવ L2 NA10000
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ (1)

GODBLESS IMPORT/EXPORT COMMUNICATION +2348144277263, OCTOBER, NOVEMBER AND DECEMBER PRICE LIST: we Offer you new phones no affordable price, call +2348144277263 or whatsapp to order for any of our product and get an instant GIFT like……. Android phone, T-Shirt, power bank, selfie stick, headphone, 32GB memory card, we make delivery nationwide, your product arrive in 24 hours form booking time to the address you provide for delivery. Available Product, Samsung galaxy, Iphones, Nokia, Gionee, Tecno, Infinix, INFINIX PRODUCTS Infinix hot 8 (4gb/64gb) N45,000 Infinix Hot 7 (1gb/16gb) N31,000 infinix Hot 7 (2gb/32) N34,000 Infinix Hot 7 pro(3gb/32gb) N40,000 Infinix hot 6X (2gb/16gb) N39,000 Infinix Hot 6X (3gb/32gb) N43,000 Infinix Hot 6: N30,800 Infinix Hot 6 Pro: N38,000. Infinix Hot 5 Pro: N36,500. Infinix Hot 5: N29,600 Infinix Hot 4: N28,000. Infinix Hot 4 Pro: N33,000. Infinix Note 4: N39,000. Infinix Note 4 (3GB, 32GB): N43,500 Infinix note 5 N48,000 Infinix note 5 stylus N53,000 Infinix note 6 N60,000 Infinix Smart: N24,600. Infinix smart 2 N28,000 Infinix smart 2 pro N34,00 Infinix smart 3 plus 38,000 Infinix Zero 4: = N57,500. Infinix Zero 4 Plus: = N65,000. Infinix Hot S3: N40,200. Infinix Hot S4: N42,000 Inifinix hot S4 pro N49,000Infinix hot S5 N45,000 Infinix hot s3x N49,000 Infinix Zero 5: N86,500. Infinix Zero 5 Pro: N95,000.Infinix zero 6 N90,000 Infinix Zero 6 pro 100,000 Infinix Hot S: N55,000. TECNO PRODUCTS. Tecno Pouvoir 2: N35,000. Tecno pouvoir 2 pro: N40,000 Tecno pouvoir 3 lite 25,000 Tecno pouvoir 3 N39,0000 Tecno pouvoir 3 plus 45,000 Tecno POP 1 :N17,000 Tecno POP 1 Pro N20,000 Tecno pop 2 N23,000 Tecno pop 2 power N26,000 Tecno Camon i4 (2gb/32gb) N40,000 Tecno Camon i4 (3gb/32gb) N45,000 Tecno Camon i4 pro (4gb/64gb) N49,000 Tecno Camon X: N40,900. Tecno Camon X Pro: N54,500. Tecno Camon 11: (4gb Ram) N40,000 Tecno camon 11 pro (6gb Ram) N49,000 Tecno Camon 12 air (3gb ram) N39,000 Tecno Camon 12 (4gb ram) N45,000 Tecno Camon 12 (6gb ram) N54,000 Tecno L9: 36,000. Tecno L9 Plus: 42,000 Tecno spark 3 : N30,000 Tecno spark 3 pro N34,000 Tecno spark 4 air N38,000 Tecno Spark K7: N26,900. Tecno spark k7 plus N30,000 Tecno Spark 2 (KA7): N28,000. Tecno Spark Plus (K9): N33,000. Tecno spark CM N40,000 Tecno Phantom 8: N50,800. Tecno phantom 9: N75,000 Tecno Camon CX: N42,400. Tecno Camon CX Air: N38,000. Tecno camon I sky : N38,000 Tecno Camon CM: N40,400. Tecno PhonePad 3: N48,500. Tecno PhonePad 7E: N34,000. Tecno Camon C9: N32,000 Naira. Tecno L8 Lite: N24,800. Tecno L8 Plus: N32,500. Tecno DroiPad 10 Pro II: N85,000. Tecno Droipad 10D 56,000 Tecno DroidPad 7D: N22,500. Tecno 7C Pro: N20,500. Tecno W4: N25,000. Tecno W3 LTE: N20,500. Tecno W1: N9,200. Tecno W2: N11,200. Tecno W5 Lite: N22,500. Tecno W5: N28,000 Tecno WX3 LTE: N20,000. Tecno WX3 Pro: N23,500. Tecno wx4 N27,000 Tecno wx4 pro N32,000 TECNO i3. N19,500 TECNO i3 PRO, N23,500 TECNO i5. N27,000 TECNO i5 PRO. N30,500 TECNO i7. N35,500 Tecno Y2: N12,300. All product are available call or whatsapp +2348144277263 for more info and for Bookings,Days of delivery—-Monday – Saturday. BUY WITH CONFIDENCE!!! QUALITY GUARANTEED. You will not be disappointed, that’s what we can guaranteed. No text please apart from whatsapp chat and don’t call for silly offer. GODBLESS IMPORT/EXPORT COMMUNICATION.

Sample Jelani Posted On(gujrati)Oct 19, 2019
likedislike. Reply flag  Report Abuse(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements