અલ્કાટેલ મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
41

અલ્કાટેલ 1V 2019

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (480 X 960)
 • કેમેરા5 | 5 MP
 • મેમરી16GB/1 GB
 • બેટરી2460 mAh
કિંમત
₹5999
SPECS.SCORE
63

અલ્કાટેલ 3x (2019)

₹5999
 • સ્ક્રીનનુ કદ6.52" (720 X 1600)
 • કેમેરા16 + 8 + 5 | 8 MP
 • મેમરી64GB/4 GB
 • બેટરી4000 mAh
₹ 5999
SPECS.SCORE
71

અલ્કાટેલ ટી.સી.એલ. પ્લેક્ષ

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.53" (1080 X 2340)
 • કેમેરા48 + 16 + 2 | 24 MP
 • મેમરી128GB/6GB
 • બેટરી3820 mAh
કિંમત
₹25000
advertisements
SPECS.SCORE
46

અલ્કાટેલ 1S

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (720 X 1440)
 • કેમેરા13 + 2 | 5 MP
 • મેમરી32GB/3GB
 • બેટરી3060 mAh
કિંમત
₹9999
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
47

અલ્કાટેલ 3 (2019)

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.9" (720 x 1560)
 • કેમેરા13 + 5 | 8 MP
 • મેમરી32 GB/3GB
 • બેટરી3500 mAh
કિંમત
₹9999
SPECS.SCORE
42

અલ્કાટેલ 3L

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.9" (720 x 1560)
 • કેમેરા13 + 5 | 8 MP
 • મેમરી16GB/2GB
 • બેટરી3500 mAh
SPECS.SCORE
44

અલ્કાટેલ 1c 2018

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.3" (480 X 960)
 • કેમેરા8 | 5 MP
 • મેમરી16GB/2GB
 • બેટરી2460 mAh
advertisements
SPECS.SCORE
27

અલ્કાટેલ 1c (2019)

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.3" (480 x 960)
 • કેમેરા5 | 2 MP
 • મેમરી8GB/1GB
 • બેટરી2000 mAh
કિંમત
₹10000
SPECS.SCORE
40

અલ્કાટેલ 1x (2019)

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (720 X 1440)
 • કેમેરા13 + 2 | 5 MP
 • મેમરી16 GB/2GB
 • બેટરી3000 mAh
કિંમત
₹10000
SPECS.SCORE
61

અલ્કાટેલ 7

 • સ્ક્રીનનુ કદ6.0" (1080 x 2160)
 • કેમેરા12 + 2 | 8 MP
 • મેમરી32 GB/2 GB
 • બેટરી4000 mAh

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
અલ્કાટેલ 1V 2019 NA5999
અલ્કાટેલ 3x (2019) flipkart5999
અલ્કાટેલ ટી.સી.એલ. પ્લેક્ષ NA25000
અલ્કાટેલ 1S NA9999
અલ્કાટેલ 3 (2019) NA9999
અલ્કાટેલ 3L NANA
અલ્કાટેલ 1c 2018 NANA
અલ્કાટેલ 1c (2019) NA10000
અલ્કાટેલ 1x (2019) NA10000
અલ્કાટેલ 7 NANA
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements