એસર મોબાઇલ ફોન

View All(gujrati)
Featured brands(gujrati)
 • article-imgફિલ્ટર
 • |
 • article-imgદ્વારા ગોઠવો  filterCheck
Features You are looking for

એસર Predator 17 G9-793

₹179999
 • સ્ક્રીનનુ કદNA
 • કેમેરાNA
 • મેમરીNA
 • બેટરીNA
₹ 179999
SPECS.SCORE
40

એસર Liquid Z6E

₹885
 • સ્ક્રીનનુ કદ5" (720 x 1280)
 • કેમેરા5 | 2 MP
 • મેમરી8 GB/1 GB
 • બેટરી2000 mAh
₹ 885
SPECS.SCORE
60

એસર Liquid Z6 Plus

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (1080 x 1920)
 • કેમેરા13 | 5 MP
 • મેમરી32 GB/3 GB
 • બેટરી4080 mAh
કિંમત
₹18600
advertisements
SPECS.SCORE
41

એસર Liquid Z6

 • સ્ક્રીનનુ કદ5" (720 x 1280)
 • કેમેરા8 | 2 MP
 • મેમરી8 GB/1 GB
 • બેટરી2000 mAh
કિંમત
₹8900
PopularFilter(gujrati)
SPECS.SCORE
60

એસર Liquid Jade Primo

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (1080 x 1920)
 • કેમેરા21 | 8 MP
 • મેમરી32 GB/3 GB
 • બેટરી2800 mAh
SPECS.SCORE
33

એસર Liquid C1

 • સ્ક્રીનનુ કદ4.3" (540 x 960)
 • કેમેરા8 | 0.3 MP
 • મેમરી4 GB/1 GB
 • બેટરી2000 mAh
SPECS.SCORE
32

એસર Liquid Zest

 • સ્ક્રીનનુ કદ5" (720 x 1280)
 • કેમેરા8 | 5 MP
 • મેમરીN/A/N/A
 • બેટરીN/A mAh
advertisements
SPECS.SCORE
31

એસર Liquid Zest 4G

 • સ્ક્રીનનુ કદ5" (720 x 1280)
 • કેમેરા8 | 5 MP
 • મેમરીN/A/N/A
 • બેટરીN/A mAh
SPECS.SCORE
64

એસર Liquid Jade 2

 • સ્ક્રીનનુ કદ5.5" (1080 x 1920)
 • કેમેરા21 | 8 MP
 • મેમરી32 GB/3 GB
 • બેટરીN/A mAh
SPECS.SCORE
26

એસર Liquid Z2

 • સ્ક્રીનનુ કદ3.5" (320 x 480)
 • કેમેરા5 | No MP
 • મેમરી4 GB/512 MB
 • બેટરી1300 mAh

LATEST Mobile Phones LIST

Product(gujrati)Seller(gujrati)Price(gujrati)
એસર Predator 17 G9-793 flipkart179999
એસર Liquid Z6E flipkart885
એસર Liquid Z6 Plus NA18600
એસર Liquid Z6 NA8900
એસર Liquid Jade Primo NANA
એસર Liquid C1 NANA
એસર Liquid Zest NANA
એસર Liquid Zest 4G NANA
એસર Liquid Jade 2 NANA
એસર Liquid Z2 NANA
advertisements
ડિજિટને પૂછો
Recent Questions(gujrati)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(gujrati) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ટિપ્પણીઓ
Be the first one to post the comment(gujrati)
Post a New Comment(gujrati)
You must be signed in to post a comment(gujrati)
advertisements
advertisements