ಪೂರ್ತಿ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ
ಹೊಂದಿರುವ Jio vs Airtel vs Vi
ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
By: Ravi Rao
30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು
Jio ರೂ ₹296 ಯೋಜನೆ:

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 25GB ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು
Airtel ರೂ ₹319 ಯೋಜನೆ:

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 60GB ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು
Vodafone Idea ರೂ ₹327 ಯೋಜನೆ:

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 25GB ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು
Vodafone Idea ರೂ ₹337 ಯೋಜನೆ:

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 28GB ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ 31 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಕುತಾಬ್ ಮಿನಾರ್‌ನ 13 ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ