BSNL ने आणला 321 रुपयांचा नवा प्लॅन आणला आहे.

या प्लॅनची ​​खास गोष्ट म्हणजे हा एक वर्ष म्हणजेच 365 दिवसांच्या वैधतेसह येईल आणि वापरकर्त्यासाठी हे सिम वर्षभर सक्रिय ठेवेल.

BSNL च्या या प्लॅनमध्ये रोमिंगमध्ये असतानाही इनकमिंग व्हॉईस कॉल मोफत आहेत.
395 रुपयांमध्ये JIOचा पैसा वसूल प्लॅन