రూ.15,000 ధరలో బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా

ఇక్కడ ఒక లుక్కేయండి. !

-Raja
#10

iQOO Z6 Lite 5G

15000 ధరలో బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్


Qualcomm Snapdragon 680


4GB +

64GB


50MP + 2MP

/ 8MP


5000

mAh


Poco M5

Mediatek Helio G99


6GB +

128GB


50MP + 2MP +

2MP / 8MP


5000

mAh


#9

15000 ధరలో బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్


Samsung Galaxy M13 5G

MediaTek Dimensity 700


4GB +

64GB


50MP + 2MP

/ 5MP


5000

mAh


#8

15000 ధరలో బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్


Realme 9i

Qualcomm Snapdragon 680


6GB +

128GB


50MP + 2MP +

2MP / 16MP


5000

mAh


#7

15000 ధరలో బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్


Poco M4 Pro 5G

MediaTek Dimensity 810


4GB +

64GB


50MP + 8MP

/ 16MP


5000

mAh


#6

15000 ధరలో బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్


Moto G52

Qualcomm Snapdragon 680


6GB +

128GB


50MP + 8MP +

2MP / 16MP


5000

mAh


#5

15000 ధరలో బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్


MediaTek Dimensity 810 5G


6GB +

128GB


50MP + 8MP

+ 2MP + 2MP

/ 13MP


5000

mAh


#4

Xiaomi Redmi Note 11

15000 ధరలో బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్


Moto G40 Fusion

Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G


4GB +

64GB


64MP + 8MP +

2MP / 16MP


6000

mAh


#3

15000 ధరలో బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్


Xiaomi Redmi 11 Prime 5G

MediaTek Dimensity 700


8GB +

128GB


50MP + 2MP

/ 8MP


6000

mAh


#2

15000 ధరలో బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్


iQOO Z6

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695


4GB +

128GB


50MP + 2MP +

2MP / 16MP


5000

mAh


#1

15000 ధరలో బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్