Image Source: Chinaplanets.com
By: Ravi Rao
POCO X4 Pro 5G ಫೋನ್‌ನಿಂದ
ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಕುತಾಬ್ ಮಿನಾರ್‌ನ
23 ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ)
64MP, f/1.8, 26mm (ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್)
8MP, f/2.2, 118˚(ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
Poco X4 Pro 5G ಫೋನ್‌ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#23
CAMERA used
#22
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#21
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#20
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#19
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#18
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#17
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#16
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#15
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#14
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
CAMERA used
#13
#12
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
64MP, f/1.8, 26mm (ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#11
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#10
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
2x Zoom
8x Zoom
yep gonna poop
right here.
#9
#8
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
Night mode on
Night mode off
#7
#6
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#5
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#4
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#3
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#2
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
CAMERA used
#1
108MP, f/1.9, 26mm (ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ)
108 MP, f/1.9, 26mm (main)
CAMERA used